Ann Lyrberg

 

Doktorand

 

Forskningsämne: socialt arbete
Akademin för hälsa och arbetsliv

Ann Lyrberg tillhör forskargruppen i socialt arbete och är främst aktiv inom frågor som rör barn och familjer med missbruk. Ann Lyrberg intresserar sig bland annat för barn som anhöriga och utveckling av ett samordnat arbetssätt inom socialtjänsten.

Ann är doktorand på 50% vid Högskolan i Gävle. Utöver doktorandstudier arbetar hon som utredare vid FoU Välfärd Region Gävleborg.

Aktuell forskning

Just nu är Ann Lyrberg engagerad i ett forskningsprojekt om ett familjeorienterat arbetssätt i familjer med missbruk. Projektet drivs i samarbete med Högskolan Dalarna (tillika projektägare) och Region Gävleborg. Syftet med projektet är utvärdera effekterna av en familjeorienterad intervention riktad till familjer med missbruk. Ann Lyrberg är en av tre projektledare och inom ramen för doktorandstudier ansvarar hon för två kvalitativa studier om barns perspektiv på interventionen. Projektet pågår under 2018-2020 och finansieras av Folkhälsomyndigheten. Målsättningen är att med nya medel förlänga projektet t o m 2022.

Senaste publikationerna

Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-05-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)