Gå till eugreenalliance
Sök

Carolina Nordlinder

Doktorand

Forskningsämne: Socialt arbete

E-post: carolina.nordlinder@hig.se
Telefon: 070-307 50 99


 

Carolina Nordlinders forskning är inom socialt arbete. Undersökningsgruppen i Carolinas avhandlingsprojekt består av äldre arbetare som arbetar mot målgruppen äldre, till exempel inom långtidsvård eller äldreomsorg. Projektet har en kritisk social gerontologisk utgångspunkt. Carolina intresserar sig bland annat för socialpolitiska- och rättvisefrågor.

Carolina är aktiv i det Forte-finansierade nätverket ”Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning” och i forskargruppen ”Det goda åldrandet” på Högskolan i Gävle.

Aktuell forskning

Det övergripande syftet med Carolina Nordlinders avhandlingsprojekt är att få ökad kunskap om sambandet mellan hälso-, familje- och arbetsrelaterade faktorer och äldre arbetstagares intentioner att förlänga respektive förkorta sitt arbetliv. Populationen som studeras är äldre arbetstagare (45+) inom äldreomsorg (chefer, sjuksköterskor, vårdbiträden och undersköterskor).

1) Vilka individ- och arbetsrelaterade faktorer har samband med äldre arbetstagares intentioner att förlänga respektive förkorta arbetslivet? (systematisk litteraturöversikt)

2) Vilka hälso-, familje- och arbetsrelaterade faktorer har samband med äldres intentioner att förlänga respektive förkorta sitt arbetsliv?

3) Vilket samband har hälsa, familje- och arbetsrelaterade faktorer med äldre arbetares framtida intentioner att förlänga- respektive förkorta arbetslivet?

4) Vilka förändringar över tid kan identifieras för äldre arbetares intentioner att förlänga respektive förkorta arbetslivet, och skiljer sig förändringarna mellan olika yrkesgrupper inom äldreomsorg?

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-06-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)