Carolina Nordlinder

Doktorand

Forskningsämne: Socialt arbete

E-post: carolina.nordlinder@hig.se
Telefon: 070-307 50 99


 

Carolina Nordlinders forskning är inom socialt arbete med fokus attityder till förlängt arbetsliv bland äldre arbetstagare och chefer inom äldreomsorg. Forskningsprojektet undersöker förutsättningar för ett förlängt arbetsliv. Carolina intresserar sig bland annat för socialpolitiska frågor, ålderism och vetenskapsteori.

Carolina är aktiv i nätverket ”Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning” och i forskargruppen ”Det goda åldrandet” på Högskolan i Gävle.

Aktuell forskning

Carolina Nordlinder är engagerad i ett forskningsprojekt vars syfte är att undersöka eventuella samband mellan attityder och strukturella villkor för ett förlängt arbetsliv bland äldre arbetstagare (50-70 år) och chefer inom äldreomsorgen. Skillnader mellan äldre arbetstagare och chefers hälsa, psykosociala arbetsmiljö och strukturella förutsättningar till ett förlängt arbetsliv kommer att studeras.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-11-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)