Gå till eugreenalliance
Sök

Cecilia Ingard

Doktorand

Forskningsämne: socialt arbete

E-post: cecilia.ingard@hig.se
Telefon: 070-284 44 62

Cecilia Ingards forskning är inom socialt arbete med fokus på hur delaktighet och inflytande hanteras, problematiseras och tar sig uttryck vid särskilda boenden med verksamhetsspecialisering mot demenssjukdomar, vilka är privat och offentligt drivna.

Utöver forskningen kommer Cecilia vara aktiv i olika forskargrupper framförallt inom äldreforskning, till exempel i det Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning och i forskargruppen "Det goda åldrande" vid Högskolan i Gävle.

Aktuell forskning

Cecilia Ingard är engagerad i ett forskningsprojekt som undersöker hur privat och offentligt drivna särskilda boenden för demenssjukdom, arbetar med delaktighet för de boende. Då det finns svårigheter att fånga demenssjukas uppfattningar om särskilda boenden har detta forskningsprojekt fokuserat på anhörigas uppfattningar om omsorgstagarens möjlighet att vara delaktig. Även personalens förutsättningar att arbete med delaktighet ska studeras, liksom upphandlingsavtal vilka avspeglar de ambitioner som finns i kommunerna kring omsorgstagarnas möjligheter att vara delaktiga. Slutligen ska även en scoping review ingå i projektet, för att kartlägga hur och i vilken grad personer med demenssjukdom kan vara involverade i sitt dagliga liv.

Projektet pågår från 2020-02-06 och beräknas slutföras i december 2024. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.

Senaste publikationerna

Lindmark,T., Ingard,C. och Trygged,S. (2022). Prerequisites for empowerment: a study of procurement documents for the provision of care in Swedish nursing homes. European Journal of Social Work, https://doi.org/10.1080/13691457.2022.2115017

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)