Gå till eugreenalliance
Sök
Foto på Elvi Chang

Elvi Chang

Doktorand

Forskningsämne: socialt arbete

E-post: elvi.chang@hig.se
Mobil:
070-731 73 59


 

Elvi Changs forskning är inom socialt arbete med fokus på ekosocialt arbete och ungdomar. Ekosocialt arbete är ett begrepp som används för de olika vetenskapliga diskussioner, termer, begrepp och metoder inom socialt arbete som integrerar miljöfrågor (som rör både de byggda och naturliga miljöerna) med sociala perspektiv (förhållandet mellan individ och samhälle), och hur dessa miljöer och perspektiv påverkar och påverkas av varandra.

Ekosocialt arbete rör hållbar utveckling genom att involvera systemtänkande kring en person i hens miljö, samt hur man på ett hållbart sätt utvecklar lokala, sociala och politiska handlingsstrategier för en hållbar utveckling och hållbara levnadsmiljöer. Ekosocialt arbete är inte ett vanligt förekommande begrepp i Sverige men används internationellt inom socialt arbete, och detta forskningsprojekt avser att, med Gävle som utgångspunkt, sammanställa ny kunskap i området hållbar utveckling, med särskilt fokus på ungdomar samt deras välbefinnande och arbetslivskapacitet, i linje med forskningsprofilen för Högskolan i Gävle.

Utöver detta är Elvi med i forskargruppen Urban Commons, ett forskningsprogram inom det Strategiska forskningsområdet Hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle.

Aktuell forskning

Elvi Chang är engagerad i ett forskningsprojekt som syftar till att utforska och analysera diskurser för ekosocialt arbete i en kontext av praktiskt arbete med att främja välbefinnande och arbetslivs­kapacitet hos ungdomar i Gävle, inom ramen för en hållbar utveckling, så som den definieras av FN:s mål för hållbar utveckling.

Projektet planeras att bestå av tre delstudier och fyra artiklar, med fokus på hållbar utveckling med ungdomar i socialt arbete ur ekosocialt arbete perspektiv, genom användning av en mängd kvalitativa datainsamlingstekniker som kvalitativa semi­struktur­­erade intervjuer, fokusgrupps­diskussioner och photovoice.

Projektets resultat förväntas bidra till ny kunskap om metod för ekosociala arbetsmetoder med ungdomar inom ramen för hållbar utveckling, hur ekosocialt arbete bedrivs i Gävle, och vilka metoder och modeller för att göra ekosocialt arbete finns i samhället.

Projektet pågår från september 2019 och beräknas vara i mål vid 2024. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.

Senaste publikationerna

Chang, E., Sjöberg, S., Turunen, P. & Rambaree, K. (2022). Youth Empowerment for Sustainable Development: Exploring Ecosocial Work Discourses. Sustainability, 14 (6). 10.3390/su14063426

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-09-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)