Gå till eugreenalliance
Sök

Hanna Kuster

Projektmedarbetare, socialt arbete

E-post: hanna.kuster@hig.se
Telefon: 076-871 90 63

Aktuell forskning

Hanna Kusterer arbetar som forskare inom projektet Samverkan Gävleborg 2022.

Senaste publikationerna

Kusterer, H. & Bernhard-Oettel, C. (2020). Exploring employability constructions of migrants in Sweden and potential consequences for labour market entrance recommendations. Social Sciences, 9 (3). 10.3390/socsci9030026 [Mer information]
Mählck, P., Kusterer, H. & Montgomery, H. (2020). What professors do in peer review : Interrogating assessment practices in the recruitment of professors in Sweden. Gender, Work and Organization, 27 (6), 1361-1377. 10.1111/gwao.12500 [Mer information]
Kusterer, H., Lilja, M. & Trygged, S. (2021). Krokiga vägar till etablering – upplevda hinder för arbetsmarknadsetablering av migranter under coronapandemin. . [Mer information]
Trygged, S., Kusterer, H. & Lilja, M. (2021). Integration Gävleborg 2.0 : Intervjustudie om upplevda möjligheter och hinder för arbetsmarknadsetablering för migranter med låg utbildning. Gävle: Gävle University Press. 32 s. (FOU-rapport 55) Länk [Mer information]
Skoog Waller, S., Kusterer, H., Halin, N. & Trygged, S. (2021). Våldsprevention genom Huskurage : Utvärdering och följeforskning av en förebyggande insats i Gävle kommun 2020. Gävle: Gävle University Press. 62 s. (FOU-rapport 54) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)