Gå till eugreenalliance
Sök

Mattias Bengtsson

Universitetsadjunkt, fil.dr

Forskningsämne: socialt arbete

E-post: mattias.bengtsson@hig.se
Telefon: 026-64 89 41

Aktuell forskning

Mattias Bengtssons doktorandprojekt handlar om ungdomar, 17–20 år och deras erfarenheter av att lämna samhällsvården och göra sin övergång till vuxenlivet. Studien tar sin utgångspunkt i samstämmiga forskningsresultat som visar deras sårbarhet i olika livsdomäner: de tenderar ha svaga skolprestationer, svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, vara överrepresenterade i brottsstatistiken och ha det svårare än ungdomar generellt att etablera sig på arbetsmarknaden. Efter att de lämnat samhällsvården uppvisar de större sannolikhet för både fysisk och psykisk ohälsa och är överrepresenterade i självmordsstatistiken. De är rädda för att bli ensamma och saknar både praktiskt och emotionellt stöd när vården avslutats. Det är också välkänt att denna grupp tvingas göra sin övergång vid yngre ålder och under kortare tid än sina kamrater utan erfarenhet av samhällsvård. Trots kunskapen om deras utsatthet finns i Sverige inget generellt, riktad och rättssäkert stöd för denna sårbara grupp.

Avhandlingens övergripande syfte är att öka och fördjupa kunskapen om hur dessa ungdomar själva upplever och hanterar övergångsfasen från samhällsvård till vuxenliv. För att uppfylla detta syfte studeras ett 20-tal ungdomar och deras övergång longitudinellt med tre intervjuer: den första då de fortfarande är i samhällsvård men planering för utflytt har inletts (T1), den andra 6–11 månader senare då de flesta lämnat samhällsvården (T2) och den sista (T3) 10–19 månader efter T2.

Tre delstudier finns publicerade och disputation planeras till 2021. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.

Senaste publikationerna

Bengtsson, M., Sjöblom, Y., & Öberg, P. (2018). Young care leavers' expectations of their future: A question of time horizon. Child & Family Social Work 11(2): 188-195. doi: 10.1111/cfs.12399

Bengtsson, M., Sjöblom, Y., & Öberg, P. (2018). ‘Well, it’s up to me now’ – young care leavers’ strategies for handling adversities when leaving out-of-home care in Sweden. Nordic Social Work Research 8 (1): 8-18. doi: 10.1080/2156857X.2018.1428673

Bengtsson, M., Sjöblom, Y., & Öberg, P. (2020). Transitional patterns when leaving care – Care leavers’ agency in a longitudinal perspective. Children & Youth Services Review 118(nr): p-p. doi: 10.1016/j.childyouth.2020.105486

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-04-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)