Gå till eugreenalliance
Sök

Nessica Nässén

Doktorand i socialt arbete

E-post: nessica.nassen@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Mitt doktorandprojekt fokuserar på hur community climate commons (lokala klimat­gemensamheter) och coworkingplatser kan bidra till en socialt hållbar klimatomställning med ett hälsofrämjande arbetsliv. Centrala begreppsbildningar är "commons" samt "community work" (samhällsarbete). Community work är en av huvudformerna av socialt arbete internationellt. Huvudinriktningen ligger på att främja både social, eko­nomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Inom ramen för projektet undersöks hur community climate commons mobiliseras för att tillsammans motverka pågående klimatförändringar och deras påverkan på sam­hället. Särskild uppmärksamhet ägnas åt coworkingplatser som en potentiell form av community climate commons. Dessa platser syftar inte bara till att främja ett hälso­främjande arbetsliv utan kan även bidra till en socialt hållbar klimatomställning.

Aktuell forskning:

  • Community climate commons (lokala klimatgemensamheter), coworkingplatser
  • Stadsdelslyftet Andersberg
  • Samhällsarbete för socialt hållbar utveckling i utsatta bostadsområden

Senaste publikationerna

Rambaree, K., Nässén, N., Holmberg, J. & Fransson, G. (2023). Enhancing Cultural Empathy in International Social Work Education through Virtual Reality. Education Sciences, 13 (5). 10.3390/educsci13050507 [Mer information]
Rambaree, K. & Nässén, N. (2021). Digitalization of Critical Reflection with ATLAS.ti Software in Social Work Supervision. Social Sciences, 10 (3). 10.3390/socsci10030095 [Mer information]
Nässén, N. & Rambaree, K. (2021). Greta Thunberg and the generation of moral authority: A systematic literature review on the characteristics of Thunberg’s leadership. Sustainability, 13 (20). 10.3390/su132011326 [Mer information]
Rambaree, K. & Nässén, N. (2020). ‘The Swedish Strategy’ to COVID-19 Pandemic: Impact on Vulnerable and Marginalised Communities. The International Journal of Community and Social Development, 2 (2), 234-250. 10.1177/2516602620936048 [Mer information]
Sjöberg, S., Donohue, C., Nässén, N. & Löf, C. (2023). Shanazi hjältars arbete för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Gävle: 66 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-11-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)