Sök
Tomas Lindmark

Tomas Lindmark

Doktorand

Forskningsämne: socialt arbete

E-post: tomas.lindmark@hig.se
Mobil:
Tomas Lindmark forskar inom socialt arbete med fokus på särskilt boende för äldre under olika regiformer. Forskningsprojektet berör psykosocial arbetsmiljö och välbefinnande för personal samt första linjens chefer. Tomas intresserar sig även för kvantitativ forskningsmetodik, statistik och evidensbaserat socialt arbete.

Tomas är med i olika forskargrupper:

- Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning.

- Nätverket för arbetslivsorienterad omsorgsforskning.

- Personalens Arbetsmiljö, Lärande och Ledarskap vid Högskolan i Gävle.

Aktuell forskning

Tomas Lindmark är engagerad i ett forskningsprojekt som undersöker personal och chefers arbetsförhållanden, välbefinnande och organisatoriskt förtroende inom särskilt boende för äldre under olika regiformer.

Projektet har genomfört en systematisk översikt av området och undersökt upphandlingsavtal. Utöver detta ingår även intervjuer med första linjens chefer samt en enkätstudie med vård- och omsorgspersonal. Projektet förväntas bidra med fördjupad kunskap kring möjligheter och hinder som personalen ställs inför och om det finns några skillnader mellan olika regiformer, till en följd av marknadisering. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle och beräknas vara klart 2024.

Senaste publikationerna

Lindmark, T., Engström, M., & Trygged, S. (2022). Psychosocial Work Environment and Well-Being of Direct-Care Staff Under Different Nursing Home Ownership Types: A Systematic Review. Journal of Applied Gerontology, 0(0). https://doi.org/10.1177/07334648221131468

Lindmark, T., Ingard, C., & Trygged, S. (2022). Prerequisites for empowerment: a study of procurement documents for the provision of care in Swedish nursing homes. European Journal of Social Work, 0(0), 1–16. https://doi.org/10.1080/13691457.2022.2115017

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-02-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)