Gå till eugreenalliance
Sök
Tomas Lindmark

Tomas Lindmark

Doktorand

Forskningsämne: socialt arbete

E-post: tomas.lindmark@hig.se
Mobil: 026 - 64 85 00 (växel)

Tomas Lindmark forskar inom socialt arbete med ett särskilt fokus på marknadisering av äldreomsorgen. Han undervisar i kvantitativ metod och statistik på socionomprogrammet, i kriminologi och på kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning mot internationellt socialt arbete.

Tomas är med i olika forskargrupper:

  • Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning.
  • Nätverket för arbetslivsorienterad omsorgsforskning.
  • Personalens Arbetsmiljö, Lärande och Ledarskap vid Högskolan i Gävle.

Aktuell forskning

Tomas är engagerad i ett forskningsprojekt som undersöker personal och chefers psykosociala arbetsmiljö och välbefinnande inom särskilt boende för äldre under olika driftformer.

Inom ramen för detta projekt genomfördes en systematisk översikt, en granskning av upphandlingsavtal och intervjuer med första linjens chefer. Utöver detta ingår även en enkätstudie med vård- och omsorgspersonal. Projektet förväntas bidra med fördjupad kunskap kring möjligheter och hinder som personalen ställs inför samt att identifiera eventuella skillnader mellan olika driftformer i ljuset av marknadisering av välfärdssektorn. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle och beräknas vara klart 2024.

Senaste publikationerna

Lindmark, T., Engström, M. & Trygged, S. (2023). First-Line Managers’ Perceptions of Their Psychosocial Work Environment in Nursing Homes: A Qualitative Analysis of the Influence of Ownership Type. Health & Social Care in the Community, 2023. 10.1155/2023/6694499 [Mer information]
Lindmark, T., Ingard, C. & Trygged, S. (2023). Prerequisites for empowerment: a study of procurement documents for the provision of care in Swedish nursing homes. European Journal of Social Work, 26 (5), 853-868. 10.1080/13691457.2022.2115017 [Mer information]
Lindmark, T., Engström, M. & Trygged, S. (2023). Psychosocial Work Environment and Well-Being of Direct-Care Staff Under Different Nursing Home Ownership Types: A Systematic Review. Journal of Applied Gerontology, 42 (2), 347-359. 10.1177/07334648221131468 [Mer information]
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-11-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)