Sök
Tomas Lindmark

Tomas Lindmark

Doktorand

Forskningsämne: socialt arbete

E-post: tomas.lindmark@hig.se
Mobil: 070-068 32 11

 

 


Tomas Lindmarks forskning är inom socialt arbete med fokus på marknadisering av offentlig regi inom äldreomsorg. Forskningsprojektet berör psykosocial arbetsmiljö och välmående för personal och chefer inom särskilt boende för äldre. Tomas intresserar sig även för kvantitativ forskningsmetodik, statistik och evidensbaserat socialt arbete.

Utöver detta är Tomas aktiv i olika forskargrupper som fokuserar på äldreomsorg, marknadisering eller psykosocial arbetsmiljö, till exempel i det Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning och inom forskargruppen ”Personalens Arbetsmiljö, Lärande och Ledarskap” vid Högskolan i Gävle.

Aktuell forskning

Tomas Lindmark är engagerad i ett forskningsprojekt som undersöker skillnader mellan att arbeta inom privat och offentlig regi inom särskilt boende för äldre. Syftet med projektet är att undersöka personal och chefers arbetsförhållanden, välbefinnande och organisatoriskt förtroende inom olika regiformer.

Projektet kommer att genomföra en systematisk översikt av området och även undersöka upphandlingsavtal, genomföra enkätstudier och intervjua första linjens chefer på särskilt boende för äldre. Projektets resultat förväntas vara hjälpsamma för att identifiera möjligheter och hinder som personalen ställs inför och för att granska om det finns några skillnader mellan olika regiformer, till en följd av marknadisering.

Projektet pågår från 2019-10-03 och beräknas vara i mål vid 2024. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-03-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)