Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Lottie Wahlin

Forskarpresentation

Lottie Wahlin

Universitetslektor

Forskningsämne: Socialt arbete

Lottie är filosofie doktor i sociologi med kriminologisk inriktning. Hennes forskningsområde är främst medling vid brott.

AKTUELL FORSKNING

En kunskapsöversikt om medling. En antologi (red.). Kommer som bok under hösten 2022.

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Jacobsson, M., Wahlin, L. & Andersson, T. (2012). Victim-offender mediation in Sweden : Is the victim better off?. International Review of Victimology, 18 (3), 229-250. 10.1177/0269758012446985 [Mer information]

Böcker

Fromholz, E. & Wahlin, L. (red.) (2023). Medling i konflikter som rör barn och unga : i familjen, i skolan och vid brott. Stockholm: Norstedts Juridik. [Mer information]
Jacobsson, M., Wahlin, L. & Andersson, T. (2013). Den svenska medlingsmodellen : Till nytta för brottsoffret?. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 140 s. [Mer information]
Odén, N., Wahlin, L., Lind, E. & Carling, E. (2007). Medling vid brott. En handbok. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 96 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Wahlin, L. (1999). Den rationella inbrottstjuven? En studie om rationalitet och rationellt handlande i brott. Diss. , 1999. Lund: Department of Sociology, Lund University. [Mer information]

Kapitel i böcker

Wahlin, L. & Fromholz, E. (2023). Inledning. Medling vid konflikter som rör barn och unga: i familjen, i skolan och vid brott. Stockholm: Nordstedts juridik. S. 17-25. [Mer information]
Wahlin, L. & Jacobsson, M. (2023). Medling vid brott. Medling vid konflikter som rör barn och unga - i familjen, i skolan och vid brott. Stockholm: Nordstedts juridik. S. 213-. [Mer information]
Wahlin, L. & Fromholz, E. (2023). Slutdiskussion. Medling vid konflikter som rör barn och unga: i familjen, i skolan och vid brott. Stockholm: Nordstedts juridik. S. 201-206. [Mer information]
Jacobsson, M., Wahlin, L. & Fromholz, E. (2018). Victim offender mediation in Sweden : an activity falling apart?. Nordic Mediation Research. Springer. S. 67-79. 10.1007/978-3-319-73019-6_5 [Mer information]
Jacobsson, M., Wahlin, L. & Framholz, E. (2018). Victim Offender Mediation in Sweden: An Activity Falling Apart?. Nordic Mediation Research. Springer. S. 67-79. 10.1007/978-3-319-73019-6_5 [Mer information]
Wahlin, L. (2005). Victim-Offender Mediation in Sweden : <em>Victim-Offender Mediation in Sweden</em>. Victim-Offender Mediation with Young Offenders in Europe : An overview and comparsion of 15 countries. Dordrecht: Springer. S. 77-100. 10.1007/1-4020-3879-8_4 [Mer information]

Konferensbidrag

Jacobsson, M. & Wahlin, L. (2010). The development of victim offender mediation in Sweden. European Best Practices in the Criminal Procedure. [Mer information]
Jacobsson, M. & Wahlin, L. (2010). Till nytta för brottsoffret?. . [Mer information]

Rapporter

Wahlin, L. (2020). Från anstalt till livet i frihet. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 66 s. (Brå-rapport 20) [Mer information]
Jacobsson, M. & Wahlin, L. (2017). Medling vid brott : en enhetlig svensk modell?. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 52 s. Länk [Mer information]
Wahlin, L. (2008). Medling i går, i dag och i morgon : En kort skrift om medling vid brott. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 25 s. [Mer information]
Wahlin, L. (2005). Medling vid brott i Sverige på 2000-talet. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 69 s. (BRÅ-rapport 14) [Mer information]
Wahlin, L. & Andersson, K. (2003). Samhällstjänst. I samhällets tjänst?. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 64 s. (BRÅ-rapport 3) [Mer information]
Wahlin, L. (2001). Brottsutvecklingen 1998-2000 : Bostadsinbrott. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 254 s. (BRÅ-rapport 10) [Mer information]
Wahlin, L. (2001). Efter muck : Från anstalt till livet i frihet. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 50 s. (BRÅ-rapport 2) [Mer information]
Wahlin, L. (2000). Är tjuvar rationella? 2000. Lund: Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University. (Research Reports 1) [Mer information]

Övrigt

Lind, E. & Wahlin, L. (2015). Medling som metod. s. [Mer information]
Lind, E. & Wahlin, L. (2011). Medling vid brott. Utbildningsmaterial för Grundutbildning i medling vid brott. s. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-08-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)