Sök

Forskarpresentation

Maria Sjölund

Forskarpresentation

Maria Sjölund

Universitetslektor

Forskningsämne: Socialt arbete

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Andersson, K. & Sjölund, M. (2020). Swedish eldercare within home care services at night-time : perceptions and expressions of ‘good care’ from the perspective of care workers and care unit managers. Nordic Social Work Research. 10.1080/2156857X.2020.1858330 [Mer information]
Andersson, K. & Sjölund, M. (2017). Challenges in Elderly Night-Time Care : Dignity 24 Hours a Day in Swedish Elderly Home Care Services?. Innovation in aging, 1 (Suppl. 1), 302-. 10.1093/geroni/igx004.1122 [Mer information]

Kapitel i böcker

Sjölund, M. & Johansson, S. (2017). Well-Being and Aesthetics : A Social Perspective on the Aged Body in Modern Dance. The Handbook of Stress and Health : A Guide to Research and Practice. West Sussex UK: John Wiley & Sons. S. 605-629. [Mer information]
Sjölund, M. (2017). Ålderskodad omsorg : personalperspektiv på god omsorg inom förskola och äldreomsorg. Introduktion till kritiska åldersstudier. Lund: Studentlitteratur AB. S. 109-123. [Mer information]

Rapporter

Andersson, K. & Sjölund, M. (2021). Kartläggning av nattlig omsorg inom hemtjänst : Organisering, arbetssituation och målbeskrivningar. Umeå: Umeå universitet. 33 s. (Arbetsrapport vid Institutionen för social arbete) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)