Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Päivi Turunen

Forskarpresentation

Päivi Turunen

Universitetslektor

Forskningsämne: Socialt arbete

Päivi Turunen tillhör forskargruppen Hållbara samhällen och gemenskaper och är främst aktiv inom socialt arbete. Päivi Turunens forskningsområden är samhällsarbete, social planering, socialt hållbar utveckling, lokalsamhällelig konst och ekosocialt arbete i urbana och rurala miljöer.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Päivi Turunen engagerad i flera forskningsprojekt: genusperspektiv på samhällsarbete, praktikforskning och samhällsarbete, Ecosocial work with Coastal Communities samt Upcycling Incubators (återbrukande inkubatorer) med fokus på ungdomar.

LÄS MER OM

  • Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv. Red. Sjöberg, S. och Turunen, P. (Bok under publicering)
  • Uppcycling incubators - aktionsforskningsprojekt. Projektledare,  Rambaree, K. (Medforskare)
  • Bönan och ecosocialt arbete. Forskningsartikel av Rambaree, K.,  Sjöberg, S. och Turunen, P. (under bearbetning)
  • Praktikforskning inom samhällsarbete. Bokkapitel av Turunen, P. för en nordisk bok ( under bearbetning)
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-06-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)