Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Päivi Turunen

Forskarpresentation

Päivi Turunen

Universitetslektor

Forskningsämne: Socialt arbete

Päivi Turunen tillhör forskargruppen Hållbara samhällen och gemenskaper och är främst aktiv inom socialt arbete. Päivi Turunens forskningsområden är samhällsarbete, social planering, socialt hållbar utveckling, lokalsamhällelig konst och ekosocialt arbete i urbana och rurala miljöer.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Päivi Turunen engagerad i flera forskningsprojekt: genusperspektiv på samhällsarbete, praktikforskning och samhällsarbete, Ecosocial work with Coastal Communities samt Upcycling Incubators (återbrukande inkubatorer) med fokus på ungdomar.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Sjöberg, S. & Turunen, P. (2022). Community work in Nordic welfare states in transformation : directions, conditions and dilemmas. Nordic Social Work Research, 12 (2), 209-216. 10.1080/2156857x.2022.2056812 [Mer information]
Barthel, S., Colding, J., Hiswåls, A., Thalén, P. & Turunen, P. (2022). Urban green commons for socially sustainable cities and communities. Nordic Social Work Research, 12 (2), 310-322. 10.1080/2156857x.2021.1947876 [Mer information]
Chang, E., Sjöberg, S., Turunen, P. & Rambaree, K. (2022). Youth Empowerment for Sustainable Development: Exploring Ecosocial Work Discourses. Sustainability, 14 (6). 10.3390/su14063426 [Mer information]
Turunen, P. (2020). Empowering community work in elastic-reflexive transformation – A nordic perspective from Sweden. Sociální práce, 20 (4), 116-130. [Mer information]
Rambaree, K., Sjöberg, S. & Turunen, P. (2019). Ecosocial change and community resilience: the case of “Bönan” in glocal transition. Journal of Community Practice, 27 (3-4), 231-248. 10.1080/10705422.2019.1658005 [Mer information]
Lundgren Stenbom, E. & Turunen, P. (2018). Community art with young people in a divided residential area in Sweden - the emergence of Art-PIMPA. Community Development Journal, 53 (3), 446-464. 10.1093/cdj/bsy020 [Mer information]
Matthies, A., Turunen, P., Albers, S., Boeck, T. & Närhi, K. (2000). An eco-social approach to tackling social exclusion in European cities : a new comparative research project in progress. European Journal of Social Work, 3 (1), 43-52. 10.1080/714052811 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Turunen, P. (2000). Finsk dimension på samhällsarbete. Nordisk sosialt arbeid (2), 66-74. [Mer information]

Böcker

Sjöberg, S. & Turunen, P. (red.) (2018). Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. 389 s. Länk [Mer information]
Sundh, K. & Turunen, P. (red.) (1992). Social mobilisering : Om samhällsarbete i Sverige. Stockholm: Publica. [Mer information]

Doktorsavhandling

Turunen, P. (2004). Samhällsarbete i Norden : Diskurser och praktiker i omvandling. Diss. , 2004. Växjö: Växjö University Press. 238 s. (Acta Wexionensia 47/2004) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Midtgård, I. & Turunen, P. (2022). Metodar for kollektiv mobiliseringi samfunnsarbeid i Noreg og Sverige. Kollektiv mobilisering: Samfunnsarbeid i teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. S. 141-167. 10.23865/noasp.168 [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Forskning och metoder för kunskap och handling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 89-113. [Mer information]
Turunen, P. (2018). Gemensamma krafter - en utökad familjecentral. Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 159-178. [Mer information]
Lundgren Stenbom, E. & Turunen, P. (2018). Lokal konstaktivism - exemplet konst-PIMPA. Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 179-196. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbete i omvandling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 65-87. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbetets begrepp, inriktningar och perspektiv. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 19-43. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsförändringar som utmanar. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 45-64. [Mer information]
Brusman, M. & Turunen, P. (2018). Socialt hållbar samhällsplanering. Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 117-138. [Mer information]
Turunen, P. (2017). Community work as a socio-spatial response to the challenge of glocal segregation and vulnerability. Social work in a glocalised world. Abingdon: Routledge. S. 169-185. [Mer information]
Turunen, P. & Marusarz, M. (2017). Framtidsutmaningar för alternativ omsorg i glesbygder. Social omsorg i socialt arbete : Grunder och fördjupningar. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 217-237. [Mer information]
Marusarz, M. & Turunen, P. (2011). Tredje åldern : Tersen - gemenskapsboende i tredje åldern. Tredje åldern. Malmö: Gleerups. [Mer information]
Turunen, P. & Marusarz, M. (2010). Alternativ omsorg i glesbygd. Omsorg och mångfald. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 193-207. [Mer information]
Turunen, P. (2009). Nordic community work in transition : - a change toward diversity and reflexivity. Community Work in the Nordic Countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlag. S. 38-63. [Mer information]
Turunen, P. (2002). A Life-political Aspect on Community Work. Does Social Welfare Pay?. Tullinge: FoU-Södertörn. [Mer information]
Turunen, P. (2000). Three Research Designs from a Comparative Perspective. From Social Exclusion to Participation. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä University Printing House. S. 99-111. [Mer information]

Konferensbidrag

Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbete och förebyggande arbete : aktuella utmaningar. . [Mer information]
Marusarz, M. & Turunen, P. (2008). Community Care inom äldreomsorg i Sverige: En fallstudie i en glesbygdskommun i Dalarna. Ageing, dignity and diversity; 19th Nordic Congress of Gerontology. Oslo. [Mer information]

Rapporter

Turunen, P. (2013). Deltagardemokratiska och systemiska metoder för komplexa samhällsfrågor och samhällsentreprenörskap : Ett komparativt perspektiv. Göteborg: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. 81 s. (Arbetsrapport. Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2013:1) [Mer information]
Dahlberg, L., Bruhn, Å., Marusarz, M., McKee, K. & Turunen, P. (2012). Socialt deltagande och tillgång till service : Upplevda hinder och hur de kan reduceras. Falun: 78 s. Länk [Mer information]
Turunen, P. (2003). Ungdomar i YAR-programmet - livssituation, förändring och resultat : Slutrapport om Youth at Risk i Borlänge 2000-2002. Falun: Dalarnas Forskningsråd. [Mer information]
Turunen, P. (1999). Setting the Context : Comparison of the Three Starting Situations of the TSER-project "Making New Local policies against Social Exclusion in European Cities". Magdeburg: Fachhochschule Magdeburg. (Magdeburger Reihe, Schriften der Fachhochschule Magdeburg) [Mer information]
Turunen, P. (1984). Slutrapport om den familjepedagogiska verksamheten med finska zigenare i socialdistrikt 7-11 åren 1976-1983. Stockholms socialförvaltning. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)