Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Päivi Turunen

Forskarpresentation

Päivi Turunen

Universitetslektor

Forskningsämne: Socialt arbete

Päivi Turunen tillhör forskargruppen Hållbara samhällen och gemenskaper och är främst aktiv inom socialt arbete. Päivi Turunens forskningsområden är samhällsarbete, social planering, socialt hållbar utveckling, lokalsamhällelig konst och ekosocialt arbete i urbana och rurala miljöer.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Päivi Turunen engagerad i flera forskningsprojekt: genusperspektiv på samhällsarbete, praktikforskning och samhällsarbete, Ecosocial work with Coastal Communities samt Upcycling Incubators (återbrukande inkubatorer) med fokus på ungdomar.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Sjöberg, S. & Turunen, P. (2022). Community work in Nordic welfare states in transformation : directions, conditions and dilemmas. Nordic Social Work Research, 12 (2), 209-216. 10.1080/2156857x.2022.2056812 [Mer information]
Barthel, S., Colding, J., Hiswåls, A., Thalén, P. & Turunen, P. (2022). Urban green commons for socially sustainable cities and communities. Nordic Social Work Research, 12 (2), 310-322. 10.1080/2156857x.2021.1947876 [Mer information]
Chang, E., Sjöberg, S., Turunen, P. & Rambaree, K. (2022). Youth Empowerment for Sustainable Development: Exploring Ecosocial Work Discourses. Sustainability, 14 (6). 10.3390/su14063426 [Mer information]
Turunen, P. (2020). Empowering community work in elastic-reflexive transformation – A nordic perspective from Sweden. Sociální práce, 20 (4), 116-130. [Mer information]
Rambaree, K., Sjöberg, S. & Turunen, P. (2019). Ecosocial change and community resilience: the case of “Bönan” in glocal transition. Journal of Community Practice, 27 (3-4), 231-248. 10.1080/10705422.2019.1658005 [Mer information]
Lundgren Stenbom, E. & Turunen, P. (2018). Community art with young people in a divided residential area in Sweden - the emergence of Art-PIMPA. Community Development Journal, 53 (3), 446-464. 10.1093/cdj/bsy020 [Mer information]
Matthies, A., Turunen, P., Albers, S., Boeck, T. & Närhi, K. (2000). An eco-social approach to tackling social exclusion in European cities : a new comparative research project in progress. European Journal of Social Work, 3 (1), 43-52. 10.1080/714052811 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Turunen, P. (2000). Finsk dimension på samhällsarbete. Nordisk sosialt arbeid (2), 66-74. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)