Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Päivi Turunen

Forskarpresentation

Päivi Turunen

Universitetslektor

Forskningsämne: Socialt arbete

Päivi Turunen tillhör forskargruppen Hållbara samhällen och gemenskaper och är främst aktiv inom socialt arbete. Päivi Turunens forskningsområden är samhällsarbete, social planering, socialt hållbar utveckling, lokalsamhällelig konst och ekosocialt arbete i urbana och rurala miljöer.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Päivi Turunen engagerad i flera forskningsprojekt: genusperspektiv på samhällsarbete, praktikforskning och samhällsarbete, Ecosocial work with Coastal Communities samt Upcycling Incubators (återbrukande inkubatorer) med fokus på ungdomar.

LÄS MER OM

Böcker

Sjöberg, S. & Turunen, P. (red.) (2018). Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. 389 s. Länk [Mer information]
Sundh, K. & Turunen, P. (red.) (1992). Social mobilisering : Om samhällsarbete i Sverige. Stockholm: Publica. [Mer information]

Doktorsavhandling

Turunen, P. (2004). Samhällsarbete i Norden : Diskurser och praktiker i omvandling. Diss. , 2004. Växjö: Växjö University Press. 238 s. (Acta Wexionensia 47/2004) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Midtgård, I. & Turunen, P. (2022). Metodar for kollektiv mobiliseringi samfunnsarbeid i Noreg og Sverige. Kollektiv mobilisering: Samfunnsarbeid i teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. S. 141-167. 10.23865/noasp.168 [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Forskning och metoder för kunskap och handling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 89-113. [Mer information]
Turunen, P. (2018). Gemensamma krafter - en utökad familjecentral. Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 159-178. [Mer information]
Lundgren Stenbom, E. & Turunen, P. (2018). Lokal konstaktivism - exemplet konst-PIMPA. Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 179-196. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbete i omvandling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 65-87. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbetets begrepp, inriktningar och perspektiv. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 19-43. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsförändringar som utmanar. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 45-64. [Mer information]
Brusman, M. & Turunen, P. (2018). Socialt hållbar samhällsplanering. Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 117-138. [Mer information]
Turunen, P. (2017). Community work as a socio-spatial response to the challenge of glocal segregation and vulnerability. Social work in a glocalised world. Abingdon: Routledge. S. 169-185. [Mer information]
Turunen, P. & Marusarz, M. (2017). Framtidsutmaningar för alternativ omsorg i glesbygder. Social omsorg i socialt arbete : Grunder och fördjupningar. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 217-237. [Mer information]
Marusarz, M. & Turunen, P. (2011). Tredje åldern : Tersen - gemenskapsboende i tredje åldern. Tredje åldern. Malmö: Gleerups. [Mer information]
Turunen, P. & Marusarz, M. (2010). Alternativ omsorg i glesbygd. Omsorg och mångfald. Malmö: Gleerups Utbildning AB. S. 193-207. [Mer information]
Turunen, P. (2009). Nordic community work in transition : - a change toward diversity and reflexivity. Community Work in the Nordic Countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlag. S. 38-63. [Mer information]
Turunen, P. (2002). A Life-political Aspect on Community Work. Does Social Welfare Pay?. Tullinge: FoU-Södertörn. [Mer information]
Turunen, P. (2000). Three Research Designs from a Comparative Perspective. From Social Exclusion to Participation. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä University Printing House. S. 99-111. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)