Forskarpresentation

Pär Grell

Forskarpresentation

Pär Grell

Universitetslektor, socionom

Forskningsämne: Socialt arbete

AKTUELL FORSKNING

Konsekvenser av specialiserad individ- och familjeomsorg för familjer med komplexa behov.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Grell, P., Ahmadi, N. & Blom, B. (2021). Perspectives on organizational structure and social services’ work with clients : a narrative review of 25 years research on social services. British Journal of Social Work. 10.1080/13691457.2021.1954891 [Mer information]
Grell, P., Blom, B. & Ahmadi, N. (2020). Conditions for helping relations in specialized personal social services : a client perspective on the influence of organizational structure. Nordic Social Work Research, 10 (4), 356-368. 10.1080/2156857X.2019.1596148 [Mer information]
Grell, P., Ahmadi, N. & Blom, B. (2017). The Balancing Act : Clients with Complex Needs Describe Their Handling of Specialised Personal Social Services in Sweden. British Journal of Social Work, 47 (3), 611-629. 10.1093/bjsw/bcw042 [Mer information]
Grell, P., Ahmadi, N. & Blom, B. (2016). ‘Sometimes it’s really complicated!’ : clients with complex needs on their encounters with specialised personal social service organisations in Sweden. Nordic Social Work Research, 6 (3), 188-200. 10.1080/2156857X.2016.1156017 [Mer information]
Grell, P., Ahmadi, N. & Blom, B. (2013). Hur inverkar organisationsstrukturen på socialtjänstens klientarbete? : en sammanfattning av kunskapsläget. Socialvetenskaplig tidskrift (3-4), 222-240. Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Grell, P. (2016). Komplexa behov eller komplexa organisationer? : konsekvenser av specialiserad individ- och familjeomsorg ur ett klientperspektiv. Diss. (sammanfattning), 2016. Umeå: Umeå universitet. 82 s. (Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie 83) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Grell, P. & Blom, B. (2021). The influence of organizational structure on social services’ work with clients : A narrative review of research on social services in Sweden and their international counterparts. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)