Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Pär Grell

Forskarpresentation

Pär Grell

Universitetslektor, socionom

Forskningsämne: Socialt arbete

AKTUELL FORSKNING

Konsekvenser av specialiserad individ- och familjeomsorg för familjer med komplexa behov.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Grell, P. (2023). Det lilla extra : Informell organisering inom Individ- och familjeomsorg. Socialmedicinsk Tidskrift, 100 (2), 283-291. Länk [Mer information]
Steive, K., Tham, P., Wiklund, S., Grell, P. & Kåreholt, I. (2023). Social work in an assembly line? The development of specialisation in child welfare and further internal division of work between 2003 and 2018. European Journal of Social Work. 10.1080/13691457.2023.2284669 [Mer information]
Grell, P. (2022). Formalist, Specialist, Pragmatist or Idealist : Approaches to Boundary Spanning in Personal Social Services. British Journal of Social Work, 52 (8), 4933-4951. 10.1093/bjsw/bcac101 [Mer information]
Grell, P., Ahmadi, N. & Blom, B. (2022). Perspectives on organizational structure and social services’ work with clients : a narrative review of 25 years research on social services. European Journal of Social Work, 25 (2), 289-302. 10.1080/13691457.2021.1954891 [Mer information]
Grell, P., Blom, B. & Ahmadi, N. (2020). Conditions for helping relations in specialized personal social services : a client perspective on the influence of organizational structure. Nordic Social Work Research, 10 (4), 356-368. 10.1080/2156857X.2019.1596148 [Mer information]
Grell, P., Ahmadi, N. & Blom, B. (2017). The Balancing Act : Clients with Complex Needs Describe Their Handling of Specialised Personal Social Services in Sweden. British Journal of Social Work, 47 (3), 611-629. 10.1093/bjsw/bcw042 [Mer information]
Grell, P., Ahmadi, N. & Blom, B. (2016). ‘Sometimes it’s really complicated!’ : clients with complex needs on their encounters with specialised personal social service organisations in Sweden. Nordic Social Work Research, 6 (3), 188-200. 10.1080/2156857X.2016.1156017 [Mer information]
Grell, P., Ahmadi, N. & Blom, B. (2013). Hur inverkar organisationsstrukturen på socialtjänstens klientarbete? : en sammanfattning av kunskapsläget. Socialvetenskaplig tidskrift (3-4), 222-240. Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Grell, P. (2016). Komplexa behov eller komplexa organisationer? : konsekvenser av specialiserad individ- och familjeomsorg ur ett klientperspektiv. Diss. (sammanfattning), 2016. Umeå: Umeå universitet. 82 s. (Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie 83) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Grell, P. & Blom, B. (2021). The influence of organizational structure on social services’ work with clients : A narrative review of research on social services in Sweden and their international counterparts. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)