Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Peter Öberg

Peter Öberg professor i socialt arbete vid HiG sen 2016. Forskar om åldrande och äldre.

Forskarpresentation

Peter Öberg

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

AKTUELL FORSKNING

Ett forskningsprojekt om "Nya intima relationer på äldre dar - förändrade intimitetsformer i det senmoderna samhället"

LÄS MER OM

Jag började min forskarbana 1985 på Kuntokallio, Centrum för forskning och utbildning inom äldreomsorgen i Sibbo, utanför Helsingfors i Finland, där jag också ansvarade för kurser i gerontologi.

Forskningsprojektet, som jag skrev min politices magisteravhandling om vid Helsingfors universitet, handlade om sociala kontakter och ensamhet bland äldre. Jag fortsatte med ett projekt om åldrandet i livshistorieperspektiv vid Finlands Akademi och var efter detta ett år (1991-92) stipendiat vid Köpenhamns universitet. 1997 disputerade jag på avhandlingen "Livet som berättelse — om biografi och åldrande" vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, där jag var verksam som forskare i 13 år, bl.a. i projektet "åldrande, kroppsbild och identitet".

Min forskning om åldrandet handlar om attityder till åldrande och äldre, demografi och livsloppets förändringar, nya livsstilar och bilder av äldre på 2000-talet, samlevnadsformer och nya intima relationer på äldre dar.

2006-2007 var jag under ett år gästlärare vid den finlandssvenska högskolan Arcada i Helsingfors, och undervisade där socionomer och internationella geronomer, dvs. socionomer som utbildar sig för att arbeta med äldre. Jag deltog också i ett projekt om äldres delaktighet i arbetslivet.

Pågående projekt

Nya intima relationer på äldre dar - förändrade intimitetsformer i det senmoderna samhället

Projektledare: Peter Öberg, Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Socialt arbete och psykologi

Samarbetspartners: Torbjörn Bildgård, Stockholm och Lars Tornstam, Uppsala

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)