Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Peter Öberg

Peter Öberg professor i socialt arbete vid HiG sen 2016. Forskar om åldrande och äldre.

Forskarpresentation

Peter Öberg

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

AKTUELL FORSKNING

Ett forskningsprojekt om "Nya intima relationer på äldre dar - förändrade intimitetsformer i det senmoderna samhället"

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Munobwa, J., Ahmadi, F. & Öberg, P. (2023). ‘Anxiety, frustration and understanding’ : Swedish personal social service workers’ cognitive appraisals of encounters with violent clients. Nordic Social Work Research, 13 (2), 188-201. 10.1080/2156857X.2021.1911836 [Mer information]
Munobwa, J., Ahmadi, F. & Öberg, P. (2023). Creeping under the skin : manifestations of client violence towards social workers in Swedish individual and family services. Nordic Social Work Research, 13 (2), 202-216. 10.1080/2156857X.2021.1927807 [Mer information]
Munobwa, J., Öberg, P. & Ahmadi, F. (2023). Helping or Controlling? Choice of Coping Methods When Dealing with Violent Clients in Statutory Social Work. Social Sciences, 12 (2). 10.3390/socsci12020058 [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2023). Uncoupling in the third age – the importance of the existential context for late-life divorce. Ageing & Society. 10.1017/s0144686x23000272 [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2022). Blood thicker than water? : Emotional closeness between older parents and adult children in stepfamilies. Journal of Family Studies, 28 (2), 493-510. 10.1080/13229400.2020.1735485 [Mer information]
Bildtgård, T., Winqvist, M. & Öberg, P. (2021). The dyad is not enough. Sociologisk forskning, 58 (3), 217-242. 10.37062/sf.58.22041 [Mer information]
Bengtsson, M., Sjöblom, Y. & Öberg, P. (2020). Transitional patterns when leaving care – Care leavers’ agency in a longitudinal perspective. Children and youth services review, 118. 10.1016/j.childyouth.2020.105486 [Mer information]
Bengtsson, M., Sjöblom, Y. & Öberg, P. (2018). ‘Well, it’s up to me now’ – young care leavers’ strategies for handling adversities when leaving out-of-home care in Sweden. Nordic Social Work Research, 8 (sup 1). 10.1080/2156857X.2018.1428673 [Mer information]
Bengtsson, M., Sjöblom, Y. & Öberg, P. (2018). Young care leavers’ expectations of their future : A question of time horizon. Child & Family Social Work, 23 (2), 188-195. 10.1111/cfs.12399 [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2017). New intimate relationships in later life : consequences for the social and filial network?. Journal of Family Issues, 38 (3), 381-405. 10.1177/0192513X15579503 [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgård, T. (2016). Initiation and development of new intimate relationships in later life. The Gerontologist, 56 (Suppl. 3), 17-18. [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgård, T. (2016). Partner-age in late life unions - ideals vs realities. The Gerontologist, 56 (3), 732-732. [Mer information]
Öberg, P., Bildtgård, T. & Andersson, L. (2016). Skyddar en parrelation på äldre dar mot ensamhet?. Socialvetenskaplig tidskrift, 23 (1), 19-36. [Mer information]
Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2015). Employment status and suicidal ideation during economic recession. Health Science Journal, 9 (1). Länk [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2015). Förändrade intimitetsformer bland äldre i det senmoderna samhället [Changing forms of intimacy among older people in late modern society]. Sociologisk forskning, 52 (1), 5-31. [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2015). Time as a structuring condition behind new intimate relationships in later life. Ageing & Society, 35 (7), 1505-1528. 10.1017/S0144686X14000452 [Mer information]
Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Walander, A., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2014). Employment Status and Inequalities in Self-Reported Health. Epidemiology, Biostatistics and Public Health, 11 (4), 1-11. 10.2427/10006 [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgård, T. (2013). Time as a structuring condition for new intimate relationships in later life : A qualitative study of elderly Swedes. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 17 (Suppl. 1), 109-110. [Mer information]
Öberg, P. (2005). Åldrandet i ett föränderligt samhälle : en utmaning för sociologisk forskning. Sociologisk forskning (3), 19-26. [Mer information]
Öberg, P. & Tornstam, L. (2003). Attitudes towards embodied old age among Swedes. The International Journal of Aging & Human Development, 56 (2), 133-153. Länk [Mer information]
Öberg, P. & Tornstam, L. (2001).  Youthfulness and Fitness Identity Ideals for All Ages?. Journal of Aging and Identity, 6 (1), 15-29. 10.1023/A:1009524612420 [Mer information]
Öberg, P. & Tornstam, L. (1999). Body images among men and women of different ages. Ageing & Society, 19 (5), 629-644. Länk [Mer information]
Öberg, P. (1996). The absent body : a social gerontolo­gical paradox. Ageing & Society, 16 (6), 701-719. [Mer information]
Öberg, P. (1991). Suullinen haastattelu ikääntyneiden elämäkerta­tutkimuksessa. Gerontologia, 5 (4), 298-309. [Mer information]
Öberg, P. & Ruth, J. (1987). Rädsla och Otrygghet Bland Äldre. Gerontologia, 1 (1), 55-62. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Bildtgard, T. & Öberg, P. (2014). Changing sexual practices in intimate relationships in later life - a life course perspective. The Gerontologist, 54 (Suppl. 2), 76-76. [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgard, T. (2014). Diversity of intimacy forms and their importance for well-being in later life. The Gerontologist, 54 (Suppl. 2), 195-195. [Mer information]
Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2014). Inequalities and Suicide Ideation during Recession Times. European Journal of Public Health, 24 (Suppl. 2), 361-. 10.1093/eurpub/cku166.155 [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2014). New intimate relationships as a resource for independent living in later life. The Gerontologist, 54 (Suppl. 2), 11-11. [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2013). Attitudes, experiences and expectations on new intimate relationships in later life : results from a Swedish national survey. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 17 (Suppl. 1), 109-. [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2013). New intimate relationships and informal care obligations in later life. The Gerontologist, 53 (Suppl. 1), 413-414. [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2013). New sexual relationships in later life : the case of late modern Sweden. The Gerontologist, 53 (Suppl.), 300-300. [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgård, T. (2013). The impact of new intimate relationships in later life on life satisfaction. The Gerontologist, 53 (Suppl. 1), 61-61. [Mer information]
Öberg, P. (2007). Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv. Socionomen (4), 12-17. [Mer information]
Öberg, P. (2004). Äldres sexualitet - en del av det goda åldrandet. Äldre i Centrum, 16 (3), 10-11. [Mer information]
Tornstam, L., Ruth, J. & Öberg, P. (1990). Ensamhetsupplevelser hos de Äldre IV : Ett Sociohistoriskt Perspektiv. Gerontologia, 5 (4), 298-309. [Mer information]
Ruth, J., Öberg, P. & Mattlar, C. (1990). Old age and loneliness illustrated by the Zulliger. British Journal of Projective Psychology, 25 (2), 61-73. [Mer information]
Ruth, J., Öberg, P., Frommholt, P., Tornstam, L. & Waerness, K. (1989). Livsformer och Livshistoria Hos Äldre. Gerontologia, 3 (2), 142-154. [Mer information]
Ruth, J., Öberg, P. & Tornstam, L. (1988). Ensamhetsupplevelser Hos de Äldre II. Gerontologia : Psykologiska Faktorer. Gerontologia, 2 (2), 106-118. [Mer information]
Ruth, J., Öberg, P. & Tornstam, L. (1988). Ensamhetsupplevelser Hos de Äldre III : Tillskrivna Orsaker och Bemästringsstra­te­gier. Gerontologia, 2 (3), 173-187. [Mer information]
Ruth, J., Öberg, P. & Tornstam, L. (1987). Ensamhetsupplevelser Hos de Äldre I : Sociala förhållanden. Gerontologia, 1 (2), 44-55. [Mer information]

Recensioner

Winqvist, M. & Öberg, P. (2006). Äldreomsorgsforskning i Norden : en kunskapsöversikt (Bokrecension). Socialvetenskaplig tidskrift. S. 275-278. [Mer information]
Öberg, P. (2004). Skyddandets förnuft – En studie om anhöriga till hjälpbehövande äldre som invandrat sent i livet : Recension av Emilia Forssells doktorsavhandling. Socialvetenskaplig tidskrift. S. 333-337. [Mer information]
Öberg, P. (2003). Bakom hotbilder och solskenshistorier : Våra attityder till åldrandet – i siffror. Stockholm: Äldre i Centrum. Stockholm: S. 18-19. [Mer information]
Öberg, P. (2001). Ålderism hos de äldre. Stockholm: Äldre i Centrum. Stockholm: [Mer information]
Öberg, P. (2000). Att åldras i ett estetiserande konsumtionssamhälle – en studie om kroppsbild. Oslo: Gerontologiske Skrifter. Oslo: S. 7-31. [Mer information]
Öberg, P. (2000). Att åldras i kroppens tidevarv. Stockholm: Magasinet 50+. Stockholm: S. 12-15. [Mer information]
Öberg, P. (1998). Åldrandet i livshistorieperspektiv. Stockholm: Social Forskning. Stockholm: S. 13-15. [Mer information]
Öberg, P. (1994). Att studera åldrandet – varför?. Helsingfors: SSKH Informerar. Helsingfors: S. 38-40. [Mer information]
Öberg, P. (1993). Om gerontologisk överoptimism och åldrandebil­der. Oslo: Universitetsforlaget AS och Norsk gerontologisk institutt. Aldring & Eldre. Oslo: Universitetsforlaget AS och Norsk gerontologisk institutt. S. 26-29. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)