Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Peter Öberg

Peter Öberg professor i socialt arbete vid HiG sen 2016. Forskar om åldrande och äldre.

Forskarpresentation

Peter Öberg

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

AKTUELL FORSKNING

Ett forskningsprojekt om "Nya intima relationer på äldre dar - förändrade intimitetsformer i det senmoderna samhället"

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Öberg, P. & Bildtgård, T. (2015). Changing Union Forms Among Older People in Late Modern Sweden. Aging Families/Changing Families. [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2015). Gendered Ideals vs. Realities for Partner-Age Unions in Later Life. Aging Families/Changing Families. [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2015). Union Form in Late Life Intimate Relationships : A Question of Age, Period or Cohort?. Aging Families/Changing Families. [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2014). Changing Sexual Practices in New Intimate Relationships in Later Life – A Life Course Perspective. 8th International Conference on Cultural Gerontology : Programme and Abstracts. S. 138-138. [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgård, T. (2014). Diversity and Ageing – the meaning of new intimate relationships in later life. . [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgård, T. (2014). New Forms of Intimacy in Later Life in a Culture of Divorce. 8th International Conference on Cultural Gerontology : Programme and Abstracts. S. 92-92. [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgård, T. (2014). Sexual activity and norms among older Swedes : a life course perspective. . [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2014). The Impact of New Intimate Relationships in Later Life on Intergenerational Exchange. 8th International Conference on Cultural Gerontology : Programme and Abstracts. S. 167-167. [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgård, T. (2014). The impact of new intimate relationships in later life on social and filial relationships.. . [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgård, T. (2014). The importance of intimate relationships for well-being in later life. . [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2013). New intimate relationships in later life : Consequences for social and filial relationships. 2nd ISA forum of Sociology, Social Justice and Democratization, 1–4, August 2012, Buenos Aires, Argentina : Book of Abstracts. S. 65-65. [Mer information]
Bildtgård, T. & Öberg, P. (2013). Time as a structuring condition behind new intimate relationships in later life. 2nd Forum of Sociology, Social Justice and Democratization, 1-4 August 2012, Buenos Aires, Argentina : Book of Abstracts. S. 65-65. [Mer information]
Öberg, P. & Bildtgård, T. (2012). Diversity and ageing – the meaning of new intimate relationships in later life. : Book of Abstracts. S. 423-423. [Mer information]
Öberg, P. (2012). Livsloppsperspektivet. . [Mer information]
Öberg, P. (2011). Demographical changes and the silver economy : New lifestyles and social structures of older people. . [Mer information]
Öberg, P. (2009). Changing perspectives on, and Demographics of, Ageing. . Länk [Mer information]
Öberg, P. (2008). The demographic picture, trends and future development. . Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)