Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Pia Tham

Forskarpresentation

Pia Tham

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Mitt huvudsakliga forskningsområde är socialsekreterares arbetsvillkor. På senare år har jag även blivit alltmer intresserad av övergången från socionomutbildningen till yrkeslivet; kring hur väl förberedda nyexaminerade socionomer är för de krav som väntar dem i yrkeslivet, hur introduktionen till yrket sker och vilken betydelse detta har för den framtida yrkesidentiteten och karriären.

AKTUELL FORSKNING

Mot ett hållbart arbetsliv inom socialtjänsten - sammanfattning och framåtblick

Syftet med projektet är att syntetisera två decenniers forskning som ur olika perspektiv undersökt socialsekreterares arbetsvillkor. Sammanställningen innebär att frågan om socialarbetares arbetsvillkor belyses ur nya perspektiv och breddas från att fokusera på hur socialsekreterare upplever arbetets innehåll och de organisatoriska förutsättningarna till att även undersöka vilken betydelse aspekter såsom motiv och förväntningar på yrket, personlighet och hur väl förberedd man upplevde sig vara för de arbetsuppgifter man inledde sin yrkeskarriär med kan ha för hur arbetsvillkoren upplevs.

Period: 2020–2021

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Nordlinder, C., Bergström, G., Tham, P. & Öberg, P. (2024). Individual, family, job, and organizational factors associated with retirement intentions among older long-term care workers: A systematic review. Geriatric Nursing, 56, 83-93. 10.1016/j.gerinurse.2024.01.005 [Mer information]
Tham, P., McFadden, P., Russ, E., Baldschun, A., Blakeman, P. & Griffiths, A. (2023). How do we prepare students for the challenges of social work? Examples from six countries around the world. Social Work Education, 42 (4), 494-510. 10.1080/02615479.2021.1976135 [Mer information]
Tham, P. (2023). Lower demands but less meaningful work? Changes in work situation and health among social workers in a 15-year perspective. British Journal of Social Work, 53 (4), 2038-2056. 10.1093/bjsw/bcac182 [Mer information]
Steive, K., Tham, P., Wiklund, S., Grell, P. & Kåreholt, I. (2023). Social work in an assembly line? The development of specialisation in child welfare and further internal division of work between 2003 and 2018. European Journal of Social Work. 10.1080/13691457.2023.2284669 [Mer information]
Engström, M., Hanberger Jarnheden, S. & Tham, P. (2023). Staff quality of working life and turnover intentions in municipal nursing care and social welfare: a cross-sectional study. BMC Nursing, 22 (1). 10.1186/s12912-023-01339-0 [Mer information]
Tham, P. (2022). Not rocket science: Implementing efforts to improve working conditions of social workers. British Journal of Social Work, 52 (4), 1896-1915. 10.1093/bjsw/bcab077 [Mer information]
Tham, P. & Lynch, D. (2021). ‘Perhaps I should be working with potted plants or standing in the fish counter instead?’ : Newly educated social workers' reflections on their first years in practice. European Journal of Social Work, 24 (3), 541-553. 10.1080/13691457.2020.1760793 [Mer information]
McFadden, P., Russ, E., Blakeman, P., Kirwin, G., Anand, J., Lähteinen, S., Baugerud, G. & Tham, P. (2020). COVID-19 impact on social work admissions and education in seven international universities. Social Work Education, 39 (8), 1154-1163. 10.1080/02615479.2020.1829582 [Mer information]
Tham, P. & Strömberg, A. (2020). The Iron Cage of Leadership : The Role of First-line Managers in Child Welfare. British Journal of Social Work, 50 (2), 369-388. 10.1093/bjsw/bcz156 [Mer information]
Tham, P. & Thorén, K. (2020). Under the delusive wings of the welfare state: engagement in the policy process among social work faculty members in Sweden. European Journal of Social Work, 23 (6), 1081-1091. 10.1080/13691457.2020.1783211 [Mer information]
Tham, P. & Lynch, D. (2019). 'Lost in transition?' : newly educated social workers reflections on their first months in practice [Från socionomstudent till socialarbetare – nyexaminerade socionomers reflektioner kring de första månaderna i yrket]. European Journal of Social Work, 22 (3), 400-411. 10.1080/13691457.2017.1364701 [Mer information]
Tham, P. (2018). A professional role in transition : Swedish child welfare social workers’ descriptions of their work in 2003 and 2014. British Journal of Social Work, 8 (2), 449-467. 10.1093/bjsw/bcx016 [Mer information]
Tham, P. (2018). Where the need is greatest : a comparison of the perceived working conditions of social workers in Swedish metropolitan low-, middle-and high-income areas in 2003 and 2014. Nordic Social Work Research, 8 (2), 185-200. 10.1080/2156857X.2017.1326975 [Mer information]
Tham, P. (2016). Mindre erfaren - mer utsatt? : Nya och mer erfarna socialsekreterares beskrivningar av sina arbetsvillkor. Socionomens forskningssupplement, 40 (6), 20-33. [Mer information]
Tham, P. & Lynch, D. (2014). Prepared for Practice? : Graduating Social Work Students' Reflections on Their Education, Competence and Skills. Social Work Education, 33 (6), 704-717. 10.1080/02615479.2014.881468 [Mer information]
Tham, P. & Meagher, G. (2009). Working in human services : How do experiences and working conditions in child welfare social work compare?. British Journal of Social Work, 39 (5), 807-827. 10.1093/bjsw/bcm170 [Mer information]
Tham, P. (2007). Ny i yrket men redan gammal i gården? : Arbetsvillkor för nya och mer erfarna socialsekreterare i den sociala barnavården. Socionomens forskningssupplement, 22 (6), 62-77. [Mer information]
Tham, P. (2007). Why are they leaving? : Factors Affecting Intention to Leave among Social Workers in Child Welfare. British Journal of Social Work, 37, 1225-1246. 10.1093/bjsw/bcl054 [Mer information]

Doktorsavhandling

Tham, P. (2008). Arbetsvillkor i den sociala barnavården : förutsättningar för ett kvalificerat arbete. Diss. (sammanfattning), 2008. Stockholm: Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. 216 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Thorén, K. & Tham, P. (2017). Social work academia and policy in Sweden. Where academia and policy meet : a cross-national perspective on the involvement of social work academics in social policy. Bristol: Policy Press. S. 183-200. [Mer information]
Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-04-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)