Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Sam Larsson

Forskarpresentation

Sam Larsson

Professor senior, docent i psykologi

Forskningsämne: Socialt arbete

AKTUELL FORSKNING

Beroende av psykoaktiva droger, ungdomars användning av alkohol och droger, psykisk ohälsa, genus och marginaliserade grupper.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hellberg, C., Larsson, S., Bertilsson, G., Domeij, H., Larsson Tholén, S., Kärrman-Fredriksson, M., Ahlström, G., Dahlberg, L., Karlsson, P., Nybom, J., Starke, M., Öhrvall, A. & Fahlström, G. (2023). Evidence and evidence gaps in assessments and interventions in areas related to social work research and practice – an overview of four evidence maps. European Journal of Social Work, 26 (5), 882-895. 10.1080/13691457.2022.2130182 [Mer information]
Larsson, S., von Braun, T. & Lilja, J. (2013). A multidimensional model for narrative analysis of substance use-related dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1306-1316. 10.3109/10826084.2013.814980 [Mer information]
Larsson, S., von Braun, T., Lilja, J., Sjöblom, Y. & Hamilton, D. (2013). A self-theoretical perspective on the use-misuse of alcohol and drugs based on qualitative and narrative data. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1317-1335. 10.3109/10826084.2013.814982 [Mer information]
Börjeson, B. & Larsson, S. (2013). Chapter 6. The new story : On the possibility of liberating oneself from the drug self. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1350-1359. 10.3109/10826084.2013.814986 [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). General theoretical perspectives of narrative analysis of substance use-related dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1294-1305. 10.3109/10826084.2013.815537 [Mer information]
von Braun, T., Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2013). Narratives of Clients' Experiences of Drug Use and Treatment of Substance Use-Related Dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1404-1415. 10.3109/10826084.2013.817148 [Mer information]
von Braun, T., Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2013). Perspectives on treatment, alliance and narratives concerning substance use-related dependency. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1386-1403. 10.3109/10826084.2013.815000 [Mer information]
Larsson, S., von Braun, T. & Lilja, J. (2012). En multidimensionell modell för analys av bruk och beroende av alkohol och droger. Socialvetenskaplig tidskrift (3-4), 151-169. [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J. & von Braun, T. (2012). Inledning till temanummer. Socialvetenskaplig tidskrift (3-4), 146-150. [Mer information]
Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2010). Perspectives on narrative methods in social work research. International Journal of Social Welfare, 19 (3), 272-280. 10.1111/j.1468-2397.2009.00672.x [Mer information]
Lilja, J., Giota, J., Hamilton, D. & Larsson, S. (2007). An example of International Drug Politics : The Development and Distribution of Substance Prevention Programs directed at Adolescents. Substance Use & Misuse, 42 (2-3), 317-342. 10.1080/10826080601142048 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Lilja, J., Larsson, S., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). Discussion about narrative methods as a strategy for investigating and understanding the use and misuse of alcohol and drugs. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1438-1446. 10.3109/10826084.2013.815025 [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). Introduction : Using narrative research methods for the analysis of use and misuse of alcohol and drugs. Substance Use & Misuse, 48 (13), 1286-1293. 10.3109/10826084.2013.814979 [Mer information]

Böcker

Larsson, S. & Trygged, S. (red.) (2022). Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. 376 s. [Mer information]
Ahmadi, F. & Larsson, S. (red.) (2014). Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. 158 s. [Mer information]
Larsson, S. & Sohlberg, P. (2014). Socialpsykologi för socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 371 s. Länk [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J. & Sjöblom, Y. (red.) (2013). Narrative Methods in Understanding the Use and Misuse of Alcohol and Drugs : Substance Use and Misuse, Special Issue. Informa Healthcare. 164 s. (Substance Use & Misuse 48:13) [Mer information]
Larsson, S. & Lilja, J. (red.) (2012). Temanummer : Perspektiv och dialoger om bruk och beroende av alkohol och droger. FORSA. 96 s. (Socialvetenskaplig tidskrift 19:3-4) [Mer information]
Trygged, S. & Larsson, S. (red.) (2010). Counselling : Stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia. 272 s. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (red.) (2008). Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 476 s. Länk [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J. & Mannheimer, K. (2005). Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. 426 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Larsson, S. (1997). Det andra jaget vid manlig transvestism : Ett jagteoretiskt och kognitionspsykologiskt perspektiv : [a self-theoretical and cognitive psychology perspective]. Diss. (sammanfattning), 1997. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 500 s. (Studia psychologica Upsaliensia 17) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Larsson, S. & Trygged, S. (2022). Integration - professionella samtal, möten och relationer. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. S. 353-372. [Mer information]
Larsson, S. & Trygged, S. (2022). Introduktion  - stödsamtal i socialt arbete. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. S. 19-35. [Mer information]
Larsson, S. (2019). Narrative analysis and critical social work. Routledge Handbook of Critical Social Work. ROUTLEDGE. S. 218-229. [Mer information]
von Braun, T. & Larsson, S. (2017). A social work perspective on health, wellbeing and sustainability. A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 45-69. [Mer information]
Larsson, S., von Braun, T. & Lilja, J. (2014). Multidimensionell analys inom socialt arbete och förståelsen av hälsa och välbefinnande i samhället : arbetsliv som en coping-strategi. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 115-158. [Mer information]
Ahmadi, F. & Larsson, S. (2014). Redaktörernas inledning : en spelöppning om hälsa, livsmiljö och arbetsliv ur ett socialt arbete-perspektiv. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 9-16. [Mer information]
Larsson, S. (2012). Narrativ socialpsykologi i socialt arbete på rättsvetenskaplig grund. Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar : festskrift till Anna Hollander. Stockholm: Norstedts Förlag. [Mer information]
Lilja, J., Larsson, S. & Trygged, S. (2010). Counselling och forskning. Counselling : stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia. S. 246-265. [Mer information]
Larsson, S. (2010). Counselling som samtalsstöd i socialt arbete. Counselling : stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia. S. 20-60. [Mer information]
Larsson, S. & Trygged, S. (2010). Introduktion till counselling i socialt arbete. Counselling : stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia. S. 9-20. [Mer information]
Larsson, S. (2009). Samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga teorier och metoder i socialt arbete. Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 77-102. [Mer information]
Larsson, S. (2009). Ungdomars användning av alkohol och droger i socialpsykologiskt perspektiv. Alkohol och droger – Samhällsvetenskapliga perspektiv. Malmö: Gleerups förlag. S. 101-122. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Berättelser i det sociala arbetet. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 29-51. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). En integrerande narrativ metoddiskussion via berättelseexempel från beroende av psykofarmaka. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 203-233. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Epilog : Perspektiv på narrativa metoder i socialt arbete. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 441-466. [Mer information]
Larsson, S. & Goldberg, T. (2008). Närvarande och frånvarande berättelser : ”frontstage”- och ”backstage”-analyser. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 153-185. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Redaktörernas förord. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 25-28. [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J. & Wikander, B. (2008). Ungdomars berättelser om identitet, alkohol och droger. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 281-312. [Mer information]

Konferensbidrag

Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2008). Perspectives on narrative methods. . [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Sammanfattande kortpresentation av en antologi om narrativa metoder i socialt arbete. . [Mer information]

Rapporter

Larsson, S., Lilja, J., Fossum, B., Bergström-Walan, M. & Berg, M. (2008). Vem får man vara i vårt samhälle? : Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 463 s. (R-serien 2008:25) [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J., Fossum, B., Bergström-Walan, M. & Berg, M. (2008). Vem får man vara i vårt samhälle? : Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa : en kort introduktion till rapporten. Statens folkhälsoinstitut. 43 s. (R-serien 2008:12) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)