Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Sam Larsson

Forskarpresentation

Sam Larsson

Professor senior, docent i psykologi

Forskningsämne: Socialt arbete

AKTUELL FORSKNING

Beroende av psykoaktiva droger, ungdomars användning av alkohol och droger, psykisk ohälsa, genus och marginaliserade grupper.

LÄS MER OM

Böcker

von Braun, T. & Larsson, S. (2023). Behandlande och stödjande processer i socialt arbete. Studentlitteratur. [Mer information]
Larsson, S. & Trygged, S. (red.) (2022). Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. 376 s. [Mer information]
Ahmadi, F. & Larsson, S. (red.) (2014). Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. 158 s. Länk [Mer information]
Larsson, S. & Sohlberg, P. (2014). Socialpsykologi för socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 371 s. Länk [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J. & Sjöblom, Y. (red.) (2013). Narrative Methods in Understanding the Use and Misuse of Alcohol and Drugs : Substance Use and Misuse, Special Issue. Informa Healthcare. 164 s. (Substance Use & Misuse 48:13) [Mer information]
Larsson, S. & Lilja, J. (red.) (2012). Temanummer : Perspektiv och dialoger om bruk och beroende av alkohol och droger. FORSA. 96 s. (Socialvetenskaplig tidskrift 19:3-4) [Mer information]
Trygged, S. & Larsson, S. (red.) (2010). Counselling : Stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia. 272 s. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (red.) (2008). Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 476 s. Länk [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J. & Mannheimer, K. (2005). Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. 426 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Larsson, S. (1997). Det andra jaget vid manlig transvestism : Ett jagteoretiskt och kognitionspsykologiskt perspektiv : [a self-theoretical and cognitive psychology perspective]. Diss. (sammanfattning), 1997. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 500 s. (Studia psychologica Upsaliensia 17) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Larsson, S. & Lennartsson, H. (2022). Behandlingssamtalets betydelse vid identitets­problematik. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Studentlitteratur. S. 233-249. [Mer information]
Larsson, S. & Trygged, S. (2022). Integration - professionella samtal, möten och relationer. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. S. 353-372. [Mer information]
Larsson, S. & Trygged, S. (2022). Introduktion  - stödsamtal i socialt arbete. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. S. 19-35. [Mer information]
Larsson, S. (2022). Stödjande samtal och relationer i socialt arbete. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Studentlitteratur. S. 39-86. [Mer information]
Larsson, S. (2019). Narrative analysis and critical social work. Routledge Handbook of Critical Social Work. ROUTLEDGE. S. 218-229. [Mer information]
von Braun, T. & Larsson, S. (2017). A social work perspective on health, wellbeing and sustainability. A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 45-69. [Mer information]
Larsson, S., von Braun, T. & Lilja, J. (2014). Multidimensionell analys inom socialt arbete och förståelsen av hälsa och välbefinnande i samhället : arbetsliv som en coping-strategi. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 115-158. [Mer information]
Ahmadi, F. & Larsson, S. (2014). Redaktörernas inledning : en spelöppning om hälsa, livsmiljö och arbetsliv ur ett socialt arbete-perspektiv. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 9-16. [Mer information]
Larsson, S. (2012). Narrativ socialpsykologi i socialt arbete på rättsvetenskaplig grund. Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar : festskrift till Anna Hollander. Stockholm: Norstedts Förlag. [Mer information]
Lilja, J., Larsson, S. & Trygged, S. (2010). Counselling och forskning. Counselling : stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia. S. 246-265. [Mer information]
Larsson, S. (2010). Counselling som samtalsstöd i socialt arbete. Counselling : stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia. S. 20-60. [Mer information]
Larsson, S. & Trygged, S. (2010). Introduktion till counselling i socialt arbete. Counselling : stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia. S. 9-20. [Mer information]
Larsson, S. (2009). Samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga teorier och metoder i socialt arbete. Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 77-102. [Mer information]
Larsson, S. (2009). Ungdomars användning av alkohol och droger i socialpsykologiskt perspektiv. Alkohol och droger – Samhällsvetenskapliga perspektiv. Malmö: Gleerups förlag. S. 101-122. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Berättelser i det sociala arbetet. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 29-51. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). En integrerande narrativ metoddiskussion via berättelseexempel från beroende av psykofarmaka. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 203-233. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Epilog : Perspektiv på narrativa metoder i socialt arbete. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 441-466. [Mer information]
Larsson, S. & Goldberg, T. (2008). Närvarande och frånvarande berättelser : ”frontstage”- och ”backstage”-analyser. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 153-185. [Mer information]
Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Redaktörernas förord. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 25-28. [Mer information]
Larsson, S., Lilja, J. & Wikander, B. (2008). Ungdomars berättelser om identitet, alkohol och droger. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. S. 281-312. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)