Forskarpresentation

Stefan Sjöberg

Forskarpresentation

Stefan Sjöberg

Universitetslektor i sociologi, docent i socialt arbete

Forskningsämne: Socialt arbete

Stefan Sjöberg är samordnare för forskningsinriktningen Hållbara samhällen och gemenskaper.

AKTUELL FORSKNING

  • Samhällsarbete i nordiska välfärdsstater i omvandling
  • Social exkludering och förändring; boendes syn på problem och möjligheter i social utsatta bostadsområden
  • Den svenska välfärdsmodellens omvandling i kontext av en avreglerad ackumuleringsregim
  • Socialtjänstens fältgruppsarbete
  • Demokratiskt arbetsliv
  • Återbruksinkubatorer för ekosocialt hållbar utveckling

LÄS MER OM

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)