Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Stefan Sjöberg

Forskarpresentation

Stefan Sjöberg

Docent i socialt arbete, Universitetslektor (PhD) i sociologi

Forskningsämne: Socialt arbete

Stefan Sjöberg är forskningsledare för forskningsprogrammet Urban Commons inom SFO-Hållbar stadsutveckling.

 

AKTUELL FORSKNING

  • FAIRTRANS – Rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle (https://fairtrans.nu/)
  • Future-Proof Cities – hållbar stadsutveckling (https://www.hig.se/futureproofcities)
  • Stadsdelslyftet Andersberg
  • Community climate commons (lokala klimatgemensamheter)
  • Samhällsarbete för socialt hållbar utveckling i utsatta bostadsområden
  • Den svenska välfärdsmodellens omvandling
  • Gemensam kapitalbildning för ekonomisk demokrati

LÄS MER OM

Böcker

Sjöberg, S. & Turunen, P. (red.) (2018). Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. 389 s. Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Sjöberg, S. (2003). Löntagarfondsfrågan - en hegemonisk vändpunkt : En marxistisk analys. Diss. , 2003. Uppsala: Uppsala universitet. 260 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Hansson, M., Hedman, H., Lundgren, I. & Sjöberg, S. (2023). Socialtjänstens förebyggande och uppsökande fältverksamhet. Socialtjänstens arbete med social hållbarhet : Insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Lund: Studentlitteratur AB. [Mer information]
Sjöberg, S. (2021). Community work in the context of the Swedish welfare model in transition. Social Glocalisation and Education : Social Work, Health Sciences, and Practical Theology Perspectives on Change. Leverkusen Opladen: Verlag Barbara Budrich. S. 97-114. [Mer information]
Allelin, M., Kallifatides, M., Sjöberg, S. & Skyrman, V. (2021). Välfärdsmodellens omvandling : det privata kapitalets utvidgning i den offentliga sektorn. Klass i Sverige : ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet. Lund: Arkiv förlag & tidskrift. S. 419-452. [Mer information]
Allelin, M., Kallifatides, M., Sjöberg, S. & Skyrman, V. (2021). Ägande- och förmögenhetsstrukturen och dess förändring sedan 1980. Klass i Sverige : ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet. Lund: Arkiv förlag & tidskrift. S. 389-415. [Mer information]
Rambaree, K. & Sjöberg, S. (2018). Empowermentarbete i marginaliserade bostadsområden i Indien och Sverige. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 343-362. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Forskning och metoder för kunskap och handling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 89-113. [Mer information]
Hansson, M., Lundgren, I. & Sjöberg, S. (2018). Fältarbete i utsatta bostadsområden. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 139-158. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbete i omvandling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 65-87. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsarbetets begrepp, inriktningar och perspektiv. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 19-43. [Mer information]
Sjöberg, S. & Turunen, P. (2018). Samhällsförändringar som utmanar. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 45-64. [Mer information]
Al-Khamisi, R. & Sjöberg, S. (2018). Social mobilisering och nya sociala rörelser. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 277-295. [Mer information]
Sjöberg, S. (2007). Keynes und darüber hinaus : der Kampf um Wirtschaftsdemokratie. Keynes als Alternativer? : Argumente für eine gerechtere Wirtschaft. Berlin: Dietz Verlag. S. 127-144. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)