Forskarpresentation

Sven Trygged

Forskarpresentation

Sven Trygged

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Huvudsakliga forskningsområden: Arbetsmarknad; försörjning; sociala konsekvenser av ohälsa och utsatthet för våld; internationellt socialt arbete. Framtida planerade projekt handlar om marknadisering av äldreomsorgen och dess betydelse för personalen.

AKTUELL FORSKNING

Klass, våld och död - en uppföljningsstudie av våldsutsatta unga män.

Registerstudie. Övriga medverkande: My Lilja, HiG, Ingemar Kåreholt (Aging Research Center och Jönköping University) och Ebba Hedlund (Socialstyrelsen)

Artikel inskickad till internationell tidskrift 2018

Särskoleprojekt (inom ramen för Include)

Enkätstudie. Övriga medverkande: Stig Elofsson

Avrapporterat som FoU-rapport. Trygged, S & Elofsson, S (2018) Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan. FoU-rapport No. 48. Högskolan i Gävle

Familjepolitik i praktiken.

Intervjustudie med hushåll med låga inkomster. Studien ingår i ett internationellt komparativt projekt och den svenska delstudien genomförs tillsammans med Marie Löhman m fl. Även studenter vid HiG medverkar i studien som intervjuare.

Interprofessionellt lärande

Fokusgrupper med studenter. Studie som undersöker möjligheten för studenter vid socionom- lärar- och sjuksköterskeprogrammen att ta hjälp och lära av varandra för att bättre stötta utsatta personer med multidimensionell problematik. Övriga medverkande: Birgit Lindgren Öden och Annica Björkman vid HiG.

Bokprojekt

Trygged, S & Righard, E (Eds.) under utgivning 2019) Inequalities and migration – challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur

Lärobok med internationella perspektiv om aktuella utmaningar för den svenska välfärdsstaten. Boken skrivs på engelska med inriktning på masterstudenter. I antologin medverkar författare från ett antal universitet. Medredaktör är Erica Righard, Malmö Universitet

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Trygged, S. (2020). Staff Under New Market Rules : A Case Study of a Group Home for People with Intellectual Disabilities in Sweden. Journal of Sociology & Social Welfare, 47 (1), 97-121. Länk [Mer information]
Kareholt, I., Lilja, M., Hedstrom, E. & Trygged, S. (2018). Of premature demise - a follow-up study of young men exposed to violence in sweden. International Journal of Behavioral Medicine, 25 (Suppl. 1), S75-. [Mer information]
Trygged, S. (2017). Open comparisons of social services in Sweden : Why, how and for what?. Cogent Social Sciences, 3 (1). 10.1080/23311886.2017.1404735 [Mer information]
Trygged, S., Backlund, Å. & Elofsson, S. (2017). Patterns of Poor Health among Junior and Senior High School Students in Sweden. Health Behavior and Policy Review, 4 (3), 294-305. 10.14485/HBPR.4.3.10 [Mer information]
Kalinnikova Magnusson, L. & Trygged, S. (2014). A retrospective on care and denial of children with disabilities in Russia. Scandinavian Journal of Disability Research, 16 (3), 229-248. 10.1080/15017419.2013.861865 [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2014). Beaten and poor? : a study of the long-term economic situation of women victims of severe violence. Journal of Health & Social Policy, 29 (2), 100-113. 10.1080/19371918.2013.776320 [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2014). Living in danger : previous violence, socioeconomic position, and mortality risk among women over a 10-year period. Journal of Health & Social Policy, 29 (2), 114-120. 10.1080/19371918.2013.776350 [Mer information]
Trygged, S. (2014). Trendalysing Social Work. International Journal of Recent Contributions from Engineering, Science & IT (iJES), 2 (4), 39-45. 10.3991/ijes.v2i4.4200 [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2013). Sociala konsekvenser av sjukdom - Exemplet stroke. Socialmedicinsk Tidskrift, 90 (4), 613-629. Länk [Mer information]
Trygged, S., Backlund, Å. & Elofsson, S. (2013). Vem kan man lita på? Skolelevers förtroende för skolpersonal. Socialmedicinsk Tidskrift, 90 (4), 591-603. Länk [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2013). Våldsutsatta kvinnor drabbas av långsiktiga ekonomiska konsekvenser. Socialmedicinsk Tidskrift, 90 (4), 604-612. Länk [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2013). Women experiencing severe violence in all social groups suffer long-term negative economic consequences. Journal of Poverty and Social Justice, 21 (1), 61-76. 10.1332/175982712X657127 [Mer information]
Trygged, S. (2012). Embedded counselling in advisory work with clients in debt. Journal of Social Work Practice, 26 (2), 245-258. 10.1080/02650533.2011.610594 [Mer information]
Trygged, S. & Eriksson, B. (2012). How do students perceive the international dimension in social work education? : an enquiry among Swedish and German students. Journal of social work education, 48 (4), 655-667. 10.5175/JSWE.2012.201100120 [Mer information]
Ahacic, K., Trygged, S. & Kåreholt, I. (2012). Income and education as predictors of stroke mortality after the survival of a first stroke. Stroke Research and Treatment. 10.1155/2012/983145 [Mer information]
Trygged, S. (2012). Return to work and wellbeing after stroke—a success story?. International Journal of Therapy and Rehabilitation (IJTR), 19 (8), 431-438. 10.12968/ijtr.2012.19.8.431 [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2011). Education and post-stroke separation among couples with mutual children. Journal of Divorce and Remarriage, 52 (6), 401-414. 10.1080/10502556.2011.592423 [Mer information]
Trygged, S., Ahacic, K. & Kåreholt, I. (2011). Income and education as predictors of return to working life among younger stroke patients. BMC Public Health, 11, 742-. 10.1186/1471-2458-11-742 [Mer information]
Trygged, S. (2010). Balancing the global and the local : Some normative reflections on international social work. International Social Work, 53 (5), 643-654. 10.1177/0020872810371204 [Mer information]
Trygged, S. & Eriksson, B. (2009). Implementing Swedish models of social work in a Russian context. Social Work & Society, 7 (2), 273-284. Länk [Mer information]
Trygged, S. (2009). Social work with vulnerable families and children in 11 Russian regions. European Journal of Social Work, 12 (2), 201-220. 10.1080/13691450802567481 [Mer information]
Trygged, S. (2008). Studies in international social work. European Journal of Social Work, 11 (4), 475-476. 10.1080/13691450802517072 [Mer information]
Trygged, S. & Kåreholt, I. (2007). Återgång i arbete bland yngre strokepatienter : effekter av socioekonomisk position. Socialmedicinsk Tidskrift (6), 20-26. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Eriksson, B. & Trygged, S. (2010). Zur Sozialarbeitsentwicklung im Nachkriegs-Bosnien und Herzegowina. Sozial Extra, 34 (1-2), 31-34. [Mer information]

Böcker

Trygged, S. & Righard, E. (red.) (2019). Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. 176 s. [Mer information]
Trygged, S. (red.) (2013). Internationellt socialt arbete : i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 264 s. [Mer information]
Trygged, S. (2007). Internationellt socialt arbete : i teori och praktik. Studentlitteratur. 130 s. [Mer information]
Holmberg, B. & Trygged, S. (red.) (2007). Social Networking with Russian Families in Crisis. Stockholm: Department of Social Work, Stockholm University. (Studier i internationellt socialt arbete 8) [Mer information]

Doktorsavhandling

Trygged, S. (1996). Arbetslös och medellös : en studie av beredskapsarbetare i Stockholm = [No job, no means] : [on relief workers in Stockholm]. Diss. , 1996. Stockholm: Stockholms universitet. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Trygged, S. (2019). A promised land or a paradise lost? : Contemporary challenges for the Swedish welfare state. Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. S. 15-30. [Mer information]
Trygged, S. (2019). Universal childrens' rights - conflicting norms in social-work practice. Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. S. 71-87. [Mer information]
Tostensen, A., Stokke, H. & Trygged, S. (2013). Means, modes and methods : donor support strategies for child rights in Kenya. Human rights and development in the new millennium : towards a theory of change. London and New York: Routledge. S. 70-89. [Mer information]
Hedlund, E., Kåreholt, I. & Trygged, S. (2010). Sociala konsekvenser av sjukdom. Social rapport 2010. Stockholm: Socialstyrelsen. S. 150-174. [Mer information]

Konferensbidrag

Trygged, S. (2018). Gruppbostad på entreprenad: Vad innebär upprepade byten av huvudman för vårdpersonalen?. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 141-. Länk [Mer information]
Trygged, S. (2009). Patterns of support to vulnerable families in Russia. . [Mer information]
Trygged, S. (2009). Two examples of Academic Capacity Building : Peer Mentoring Network;The Regional Network on the Balkans. . [Mer information]
Trygged, S. (2008). The Debate on International Social Work : some Normative Reflections. 34th Biennial Congress of the International Association of Schools of Social Work (IASSW) : Theme: Transcending Global-Local Divides. S. 228-. [Mer information]

Rapporter

Trygged, S. & Elofsson, S. (2018). Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan. Gävle: Gävle University Press. 42 s. (FOU-rapport 48) Länk [Mer information]
Sjödin, K. & Trygged, S. (2014). När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - vad gör kommunerna då?. Sollentuna: FoU-Nordväst. 54 s. Länk [Mer information]
Trygged, S. & Torokhtiy, V. (2008). Putting Children First? : Vulnerable families and children in eleven Russian regions. Department of Social Work. 76 s. (Studier i internationellt socialt arbete 9) [Mer information]
Trygged, S. (2000). Från fristuga till friskola : ett föräldrakooperativ i förändring. Stockholm: Sköndalsinstitutet. 39 s. [Mer information]
Trygged, S. (1998). Making work work : vocational rehabilitation in Sweden. Sköndal: Sköndalsinstitutet. 57 s. [Mer information]

Recensioner

Trygged, S. (2019). Ny avhandling sätter familjen i fokus : Recenserad avhandling: Socialtjänsten och familjen. Socialarbetares konstruktion av familj och insatser i familjerelaterad komplexitet Författare: Ahmet Gümüscü, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Socialmedicinsk Tidskrift. S. 884-885. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)