Sök

Forskarpresentation

Sven Trygged

Sven Trygged 2020, professor i socialt arbete

Forskarpresentation

Sven Trygged

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Huvudsakliga forskningsområden:

  • arbetsmarknad och försörjning
  • sociala konsekvenser av ohälsa och utsatthet för våld
  • internationellt socialt arbete.

Framtida planerade projekt handlar om marknadisering av äldreomsorgen och dess betydelse för personalen.

AKTUELL FORSKNING

Sven Trygged medverkar i flera aktuella forskningsprojekt och utförligare information om respektive projekt finns att läsa på sidan om forskningsområde.

  • Integration Gävleborg 2.0. Projektet pågår 2020-2021 och finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).
  • Är driftsformer viktiga för personalen? Projektet finansieras av Forte.
  • Klass, våld och död - en uppföljningsstudie av våldsutsatta unga män.
  • Familjepolitik i praktiken.
  • Interprofessionellt lärande.
  • Läroboken Inequalities and migration - challenges for the Swedish welfare state.

LÄS MER OM

AMIF-logga

Integration Gävleborg 2.0

Forskningsprojekt som är en delstudie inom ramen för ett större projekt som drivs av Länsstyrelsen i Gävleborg. Projektet påbörjas under 2020 och pågår t.o.m. 2021. Målgruppen för delstudien är nyanlända varav merparten med låg utbildning. Projektet kommer ha sin utgångspunkt i målgruppens egna erfarenheter och synpunkter. Den kan innefatta både deltagare inom etableringsperioden och deltagare som gått igenom etableringsperioden men som fortfarande saknar egen försörjning. Medverkande forskare från Högskolan i Gävle är Maja Lilja och Hanna Kusterer. Projektmedlen kommer från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Är driftsformer viktiga för personalen?

En systematisk översikt av arbetsförhållanden och arbetsrelaterat välbefinnande bland personal i vinstdrivna och icke-vinstdrivna äldreboenden. Projektet är en kunskapsöversikt och finansieras av Forte. Översikten ingår i ett doktorandarbete. I projektet medverkar Maria Engström och Tomas Lindmark.

Klass, våld och död - en uppföljningsstudie av våldsutsatta unga män.

Registerstudie. Övriga medverkande: My Lilja (Malmö universitet), Ingemar Kåreholt (Aging Research Center och Jönköping University) och Ebba Hedlund (Socialstyrelsen).

Trygged, S, Lilja, M, Hedberg, E & Kåreholt, I (2020) Some die young – A follow-up Study of young Men exposed to Violence in Sweden Victims and offenders

Familjepolitik i praktiken.

Intervjustudie med hushåll med låga inkomster. Studien ingår i ett internationellt komparativt projekt och den svenska delstudien genomförs tillsammans med Marie Löhman m.fl. Även studenter vid HiG medverkar i studien som intervjuare.

Többe-Schukalla, M., Mäkinen, H., Suikkanen-Malin, T. & Trygged, S. (2021). When money is tight - narratives from low income families in Finland, Sweden and Germany. In: Social Glocalisation and Education : Social Work, Health Sciences and Practical Theology Perspectives on Change. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich. S. 129-163.

Trygged, S (2020) Coping strategies among low- income families in Sweden. Social Work & Society

Interprofessionellt lärande

Fokusgrupper med studenter. Studie som undersöker möjligheten för studenter vid socionom- lärar- och sjuksköterskeprogrammen att ta hjälp och lära av varandra för att bättre stötta utsatta personer med multidimensionell problematik. Övriga medverkande: Birgit Lindgren Öden och Annica Björkman vid HiG.

Trygged S, Björkman A & Lindgren Ödén B (2020) Body. Grade. Relations. Understanding children’s needs through interprofessional learning Nordic Social Work Research

Inequalities and migration – challenges for the Swedish welfare state

Lärobok med internationella perspektiv om aktuella utmaningar för den svenska välfärdsstaten. Boken är på engelska med inriktning på masterstudenter. I antologin medverkar författare från ett antal universitet. Medredaktör är Erica Righard, Malmö Universitet.

Trygged, S & Righard, E (Eds.) (2019) Inequalities and migration – Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur

Särskoleprojekt (inom ramen för Include)

Enkätstudie. Övriga medverkande: Stig Elofsson.

Avrapporterat som FoU-rapport. Trygged, S & Elofsson, S (2018) Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan. FoU-rapport No. 48. Högskolan i Gävle.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-01-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)