Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Sven Trygged

Sven Trygged 2020, professor i socialt arbete

Forskarpresentation

Sven Trygged

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Huvudsakliga forskningsområden:

  • arbetsmarknad och försörjning
  • sociala konsekvenser av ohälsa och utsatthet för våld
  • internationellt socialt arbete.

Framtida planerade projekt handlar om orosanmälningar till socialtjänsten.

AKTUELL FORSKNING

Sven Trygged medverkar i flera aktuella forskningsprojekt och utförligare information om respektive projekt finns att läsa på sidan om forskningsområde.

  • Samverkan Gävleborg 2022. Projektet pågår 2023–2025 och finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).
  • Socialtjänstens digitalisering.
  • Orosanmälningar som rör barn.
  • Interprofessionellt lärande.
  • Läroboken Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Lindmark, T., Engström, M. & Trygged, S. (2023). First-Line Managers’ Perceptions of Their Psychosocial Work Environment in Nursing Homes: A Qualitative Analysis of the Influence of Ownership Type. Health & Social Care in the Community. 10.1155/2023/6694499 [Mer information]
Ingard, C., Sjölund, M. & Trygged, S. (2023). People With Dementia as Active Agents in Nursing Homes: A Scoping Review. SAGE Open, 13 (2). 10.1177/21582440231180585 [Mer information]
Lindmark, T., Ingard, C. & Trygged, S. (2023). Prerequisites for empowerment: a study of procurement documents for the provision of care in Swedish nursing homes. European Journal of Social Work, 26 (5), 853-868. 10.1080/13691457.2022.2115017 [Mer information]
Lindmark, T., Engström, M. & Trygged, S. (2023). Psychosocial Work Environment and Well-Being of Direct-Care Staff Under Different Nursing Home Ownership Types: A Systematic Review. Journal of Applied Gerontology, 42 (2), 347-359. 10.1177/07334648221131468 [Mer information]
Trygged, S., Lindgren Ödén, B. & Björkman, A. (2022). Body. Grade. Relation. Understanding children’s needs through interprofessional learning. Nordic Social Work Research, 12 (1), 153-165. 10.1080/2156857X.2020.1797857 [Mer information]
Andersson, J., Cole, E. & Trygged, S. (2022). När hjälpen finns på Facebook : Om försummade behov och nya hjälpformer. Socialmedicinsk Tidskrift, 99 (4), 509-521. Länk [Mer information]
Trygged, S., Lilja, M., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2021). Some Die Young: A Follow-Up Study of Young Men Exposed to Violence in Sweden. Victims & Offenders, 16 (5), 652-663. 10.1080/15564886.2020.1829223 [Mer information]
Trygged, S. (2020). Coping strategies among low-income families in Sweden. Social Work and Society, 18 (2), 1-16. Länk [Mer information]
Trygged, S. (2020). Staff Under New Market Rules : A Case Study of a Group Home for People with Intellectual Disabilities in Sweden. Journal of Sociology & Social Welfare, 47 (1), 97-121. 10.15453/0191-5096.4207 [Mer information]
Kåreholt, I., Lilja, M., Hedstrom, E. & Trygged, S. (2018). Of premature demise - a follow-up study of young men exposed to violence in Sweden. International Journal of Behavioral Medicine, 25 (Suppl. 1), S75-. [Mer information]
Trygged, S. (2017). Open comparisons of social services in Sweden : Why, how and for what?. Cogent Social Sciences, 3 (1). 10.1080/23311886.2017.1404735 [Mer information]
Trygged, S., Backlund, Å. & Elofsson, S. (2017). Patterns of Poor Health among Junior and Senior High School Students in Sweden. Health Behavior and Policy Review, 4 (3), 294-305. 10.14485/HBPR.4.3.10 [Mer information]
Kalinnikova Magnusson, L. & Trygged, S. (2014). A retrospective on care and denial of children with disabilities in Russia. Scandinavian Journal of Disability Research, 16 (3), 229-248. 10.1080/15017419.2013.861865 [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2014). Beaten and poor? : a study of the long-term economic situation of women victims of severe violence. Journal of Health & Social Policy, 29 (2), 100-113. 10.1080/19371918.2013.776320 [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2014). Living in danger : previous violence, socioeconomic position, and mortality risk among women over a 10-year period. Journal of Health & Social Policy, 29 (2), 114-120. 10.1080/19371918.2013.776350 [Mer information]
Trygged, S. (2014). Trendalysing Social Work. International Journal of Recent Contributions from Engineering, Science & IT, 2 (4), 39-45. 10.3991/ijes.v2i4.4200 [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2013). Sociala konsekvenser av sjukdom - Exemplet stroke. Socialmedicinsk Tidskrift, 90 (4), 613-629. Länk [Mer information]
Trygged, S., Backlund, Å. & Elofsson, S. (2013). Vem kan man lita på? Skolelevers förtroende för skolpersonal. Socialmedicinsk Tidskrift, 90 (4), 591-603. Länk [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2013). Våldsutsatta kvinnor drabbas av långsiktiga ekonomiska konsekvenser. Socialmedicinsk Tidskrift, 90 (4), 604-612. Länk [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2013). Women experiencing severe violence in all social groups suffer long-term negative economic consequences. Journal of Poverty and Social Justice, 21 (1), 61-76. 10.1332/175982712X657127 [Mer information]
Trygged, S. (2012). Embedded counselling in advisory work with clients in debt. Journal of Social Work Practice, 26 (2), 245-258. 10.1080/02650533.2011.610594 [Mer information]
Trygged, S. & Eriksson, B. (2012). How do students perceive the international dimension in social work education? : an enquiry among Swedish and German students. Journal of social work education, 48 (4), 655-667. 10.5175/JSWE.2012.201100120 [Mer information]
Ahacic, K., Trygged, S. & Kåreholt, I. (2012). Income and education as predictors of stroke mortality after the survival of a first stroke. Stroke Research and Treatment. 10.1155/2012/983145 [Mer information]
Trygged, S. (2012). Return to work and wellbeing after stroke—a success story?. International Journal of Therapy and Rehabilitation (IJTR), 19 (8), 431-438. 10.12968/ijtr.2012.19.8.431 [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2011). Education and post-stroke separation among couples with mutual children. Journal of Divorce and Remarriage, 52 (6), 401-414. 10.1080/10502556.2011.592423 [Mer information]
Trygged, S., Ahacic, K. & Kåreholt, I. (2011). Income and education as predictors of return to working life among younger stroke patients. BMC Public Health, 11, 742-. 10.1186/1471-2458-11-742 [Mer information]
Trygged, S. (2010). Balancing the global and the local : Some normative reflections on international social work. International Social Work, 53 (5), 643-654. 10.1177/0020872810371204 [Mer information]
Trygged, S. & Eriksson, B. (2009). Implementing Swedish models of social work in a Russian context. Social Work and Society, 7 (2), 273-284. [Mer information]
Trygged, S. (2009). Social work with vulnerable families and children in 11 Russian regions. European Journal of Social Work, 12 (2), 201-220. 10.1080/13691450802567481 [Mer information]
Trygged, S. (2008). Studies in international social work. European Journal of Social Work, 11 (4), 475-476. 10.1080/13691450802517072 [Mer information]
Trygged, S. & Kåreholt, I. (2007). Återgång i arbete bland yngre strokepatienter : effekter av socioekonomisk position. Socialmedicinsk Tidskrift (6), 20-26. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Eriksson, B. & Trygged, S. (2010). Zur Sozialarbeitsentwicklung im Nachkriegs-Bosnien und Herzegowina. Sozial Extra, 34 (1-2), 31-34. [Mer information]

Böcker

Larsson, S. & Trygged, S. (red.) (2022). Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. 376 s. [Mer information]
Trygged, S. & Righard, E. (red.) (2019). Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. 176 s. [Mer information]
Trygged, S. (red.) (2013). Internationellt socialt arbete : i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 264 s. [Mer information]
Trygged, S. & Larsson, S. (red.) (2010). Counselling : Stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia. 272 s. [Mer information]
Trygged, S. & Torokhtiy, V. (2008). Putting children first? : Vulnerable families and children in eleven Russian regions. Department of Social Work. 76 s. (Studier i internationellt socialt arbete 9) [Mer information]
Trygged, S. (2007). Internationellt socialt arbete : i teori och praktik. Studentlitteratur. 130 s. [Mer information]
Holmberg, B. & Trygged, S. (red.) (2007). Social Networking with Russian Families in Crisis. Stockholm: Department of Social Work, Stockholm University. (Studier i internationellt socialt arbete 8) [Mer information]
Trygged, S. (red.) (2005). Orphaned children in Belarus. Stockholm: Department of Social Work, Stockholm University. (Studier i internationellt socialt arbete 4) [Mer information]
Trygged, S. (red.) (2004). Moving away from residential care. Stockholm: Department of Social Work, Stockholm University. (International Projects Division, Department of Social Work 3) [Mer information]
Trygged, S. (red.) (2002). Inclusion, prevention, development : social co-operation between the European Union and Russia. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete. (International Projects Division, Department of Social Work 1) [Mer information]

Doktorsavhandling

Trygged, S. (1996). Arbetslös och medellös : en studie av beredskapsarbetare i Stockholm = [No job, no means] : [on relief workers in Stockholm]. Diss. , 1996. Stockholm: Stockholms universitet. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Larsson, S. & Trygged, S. (2022). Integration - professionella samtal, möten och relationer. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. S. 353-372. [Mer information]
Larsson, S. & Trygged, S. (2022). Introduktion  - stödsamtal i socialt arbete. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. S. 19-35. [Mer information]
Trygged, S. (2022). När kravbreven kommer - förändringsarbete med skuldsatta klienter. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. S. 159-178. [Mer information]
Többe-Schukalla, M., Mäkinen, H., Suikkanen-Malin, T. & Trygged, S. (2021). When money is tight - narratives from low income families in Finland, Sweden and Germany. Social Glocalisation and Education : Social Work, Health Sciences and Practical Theology Perspectives on Change. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich. S. 129-163. [Mer information]
Trygged, S. (2019). A promised land or a paradise lost? : Contemporary challenges for the Swedish welfare state. Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. S. 15-30. [Mer information]
Trygged, S. (2019). Universal childrens' rights - conflicting norms in social-work practice. Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. S. 71-87. [Mer information]
Tostensen, A., Stokke, H. & Trygged, S. (2013). Means, modes and methods : donor support strategies for child rights in Kenya. Human rights and development in the new millennium : towards a theory of change. London and New York: Routledge. S. 70-89. [Mer information]
Hedlund, E., Kåreholt, I. & Trygged, S. (2010). Sociala konsekvenser av sjukdom. Social rapport 2010. Stockholm: Socialstyrelsen. S. 150-174. [Mer information]

Konferensbidrag

Kusterer, H., Lilja, M. & Trygged, S. (2021). Krokiga vägar till etablering – upplevda hinder för arbetsmarknadsetablering av migranter under coronapandemin. . [Mer information]
Trygged, S. (2018). Gruppbostad på entreprenad: Vad innebär upprepade byten av huvudman för vårdpersonalen?. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 141-. Länk [Mer information]
Trygged, S. (2009). Patterns of support to vulnerable families in Russia. . [Mer information]
Trygged, S. (2009). Two examples of Academic Capacity Building : Peer Mentoring Network;The Regional Network on the Balkans. . [Mer information]
Trygged, S. (2008). The Debate on International Social Work : some Normative Reflections. 34th Biennial Congress of the International Association of Schools of Social Work (IASSW) : Theme: Transcending Global-Local Divides. S. 228-. [Mer information]

Rapporter

Kusterer, H., Lilja, M. & Trygged, S. (2024). Tre år senare : Migranter berättar om sina vägar mot arbetsmarknadsetablering. Gävle: Gävle University Press. 25 s. (FOU-rapport 61) Länk [Mer information]
Trygged, S., Kusterer, H. & Lilja, M. (2021). Integration Gävleborg 2.0 : Intervjustudie om upplevda möjligheter och hinder för arbetsmarknadsetablering för migranter med låg utbildning. Gävle: Gävle University Press. 32 s. (FOU-rapport 55) Länk [Mer information]
Skoog Waller, S., Kusterer, H., Halin, N. & Trygged, S. (2021). Våldsprevention genom Huskurage : Utvärdering och följeforskning av en förebyggande insats i Gävle kommun 2020. Gävle: Gävle University Press. 62 s. (FOU-rapport 54) Länk [Mer information]
Trygged, S. & Elofsson, S. (2018). Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan. Gävle: Gävle University Press. 42 s. (FOU-rapport 48) Länk [Mer information]
Trygged, S. (2016). Öppna jämförelser i socialtjänsten– varför, hur och till vilken nytta?. Sollentuna: FoU-Nordväst. 43 s. (Forskningsrapport 2016:5) Länk [Mer information]
Sjödin, K. & Trygged, S. (2014). När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - vad gör kommunerna då?. Sollentuna: FoU-Nordväst. 54 s. Länk [Mer information]
Tostensen, A., Stokke, H., Trygged, S. & Halvorsen, K. (2011). Supporting Child Rights : Synthesis of Lessons Learned in Four Countries. Stockholm: Sida. 258 s. (Joint evaluations 2011:1) Länk [Mer information]
Trygged, S. (2003). Hellre brödlös än rådlös : ekonomisk rådgivning som metod i socialt arbete. Sollentuna: FoU nordväst, Stockholms län. 120 s. (Rapport / FoU nordväst i Stockholms län 2003:1) Länk [Mer information]
Trygged, S. (2000). Från fristuga till friskola : ett föräldrakooperativ i förändring. Stockholm: Sköndalsinstitutet. 39 s. [Mer information]
Trygged, S. (1998). Making work work : vocational rehabilitation in Sweden. Sköndal: Sköndalsinstitutet. 57 s. [Mer information]
Trygged, S. (1988). Vad hände se’n? En studie av personer som ej erhöll utlovat beredskapsarbete. Stockholm: FoU-byrån vid Stockholms socialförvaltning. [Mer information]

Recensioner

Trygged, S. (2019). Ny avhandling sätter familjen i fokus : Recenserad avhandling: Socialtjänsten och familjen. Socialarbetares konstruktion av familj och insatser i familjerelaterad komplexitet Författare: Ahmet Gümüscü, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Socialmedicinsk Tidskrift. S. 884-885. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-11-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)