Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Sven Trygged

Sven Trygged 2020, professor i socialt arbete

Forskarpresentation

Sven Trygged

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Huvudsakliga forskningsområden:

  • arbetsmarknad och försörjning
  • sociala konsekvenser av ohälsa och utsatthet för våld
  • internationellt socialt arbete.

Framtida planerade projekt handlar om orosanmälningar till socialtjänsten.

AKTUELL FORSKNING

Sven Trygged medverkar i flera aktuella forskningsprojekt och utförligare information om respektive projekt finns att läsa på sidan om forskningsområde.

  • Samverkan Gävleborg 2022. Projektet pågår 2023–2025 och finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).
  • Socialtjänstens digitalisering.
  • Orosanmälningar som rör barn.
  • Interprofessionellt lärande.
  • Läroboken Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Lindmark, T., Engström, M. & Trygged, S. (2023). First-Line Managers’ Perceptions of Their Psychosocial Work Environment in Nursing Homes: A Qualitative Analysis of the Influence of Ownership Type. Health & Social Care in the Community. 10.1155/2023/6694499 [Mer information]
Ingard, C., Sjölund, M. & Trygged, S. (2023). People With Dementia as Active Agents in Nursing Homes: A Scoping Review. SAGE Open, 13 (2). 10.1177/21582440231180585 [Mer information]
Lindmark, T., Ingard, C. & Trygged, S. (2023). Prerequisites for empowerment: a study of procurement documents for the provision of care in Swedish nursing homes. European Journal of Social Work, 26 (5), 853-868. 10.1080/13691457.2022.2115017 [Mer information]
Lindmark, T., Engström, M. & Trygged, S. (2023). Psychosocial Work Environment and Well-Being of Direct-Care Staff Under Different Nursing Home Ownership Types: A Systematic Review. Journal of Applied Gerontology, 42 (2), 347-359. 10.1177/07334648221131468 [Mer information]
Trygged, S., Lindgren Ödén, B. & Björkman, A. (2022). Body. Grade. Relation. Understanding children’s needs through interprofessional learning. Nordic Social Work Research, 12 (1), 153-165. 10.1080/2156857X.2020.1797857 [Mer information]
Andersson, J., Cole, E. & Trygged, S. (2022). När hjälpen finns på Facebook : Om försummade behov och nya hjälpformer. Socialmedicinsk Tidskrift, 99 (4), 509-521. Länk [Mer information]
Trygged, S., Lilja, M., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2021). Some Die Young: A Follow-Up Study of Young Men Exposed to Violence in Sweden. Victims & Offenders, 16 (5), 652-663. 10.1080/15564886.2020.1829223 [Mer information]
Trygged, S. (2020). Coping strategies among low-income families in Sweden. Social Work and Society, 18 (2), 1-16. Länk [Mer information]
Trygged, S. (2020). Staff Under New Market Rules : A Case Study of a Group Home for People with Intellectual Disabilities in Sweden. Journal of Sociology & Social Welfare, 47 (1), 97-121. 10.15453/0191-5096.4207 [Mer information]
Kåreholt, I., Lilja, M., Hedstrom, E. & Trygged, S. (2018). Of premature demise - a follow-up study of young men exposed to violence in Sweden. International Journal of Behavioral Medicine, 25 (Suppl. 1), S75-. [Mer information]
Trygged, S. (2017). Open comparisons of social services in Sweden : Why, how and for what?. Cogent Social Sciences, 3 (1). 10.1080/23311886.2017.1404735 [Mer information]
Trygged, S., Backlund, Å. & Elofsson, S. (2017). Patterns of Poor Health among Junior and Senior High School Students in Sweden. Health Behavior and Policy Review, 4 (3), 294-305. 10.14485/HBPR.4.3.10 [Mer information]
Kalinnikova Magnusson, L. & Trygged, S. (2014). A retrospective on care and denial of children with disabilities in Russia. Scandinavian Journal of Disability Research, 16 (3), 229-248. 10.1080/15017419.2013.861865 [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2014). Beaten and poor? : a study of the long-term economic situation of women victims of severe violence. Journal of Health & Social Policy, 29 (2), 100-113. 10.1080/19371918.2013.776320 [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2014). Living in danger : previous violence, socioeconomic position, and mortality risk among women over a 10-year period. Journal of Health & Social Policy, 29 (2), 114-120. 10.1080/19371918.2013.776350 [Mer information]
Trygged, S. (2014). Trendalysing Social Work. International Journal of Recent Contributions from Engineering, Science & IT, 2 (4), 39-45. 10.3991/ijes.v2i4.4200 [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2013). Sociala konsekvenser av sjukdom - Exemplet stroke. Socialmedicinsk Tidskrift, 90 (4), 613-629. Länk [Mer information]
Trygged, S., Backlund, Å. & Elofsson, S. (2013). Vem kan man lita på? Skolelevers förtroende för skolpersonal. Socialmedicinsk Tidskrift, 90 (4), 591-603. Länk [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2013). Våldsutsatta kvinnor drabbas av långsiktiga ekonomiska konsekvenser. Socialmedicinsk Tidskrift, 90 (4), 604-612. Länk [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2013). Women experiencing severe violence in all social groups suffer long-term negative economic consequences. Journal of Poverty and Social Justice, 21 (1), 61-76. 10.1332/175982712X657127 [Mer information]
Trygged, S. (2012). Embedded counselling in advisory work with clients in debt. Journal of Social Work Practice, 26 (2), 245-258. 10.1080/02650533.2011.610594 [Mer information]
Trygged, S. & Eriksson, B. (2012). How do students perceive the international dimension in social work education? : an enquiry among Swedish and German students. Journal of social work education, 48 (4), 655-667. 10.5175/JSWE.2012.201100120 [Mer information]
Ahacic, K., Trygged, S. & Kåreholt, I. (2012). Income and education as predictors of stroke mortality after the survival of a first stroke. Stroke Research and Treatment. 10.1155/2012/983145 [Mer information]
Trygged, S. (2012). Return to work and wellbeing after stroke—a success story?. International Journal of Therapy and Rehabilitation (IJTR), 19 (8), 431-438. 10.12968/ijtr.2012.19.8.431 [Mer information]
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2011). Education and post-stroke separation among couples with mutual children. Journal of Divorce and Remarriage, 52 (6), 401-414. 10.1080/10502556.2011.592423 [Mer information]
Trygged, S., Ahacic, K. & Kåreholt, I. (2011). Income and education as predictors of return to working life among younger stroke patients. BMC Public Health, 11, 742-. 10.1186/1471-2458-11-742 [Mer information]
Trygged, S. (2010). Balancing the global and the local : Some normative reflections on international social work. International Social Work, 53 (5), 643-654. 10.1177/0020872810371204 [Mer information]
Trygged, S. & Eriksson, B. (2009). Implementing Swedish models of social work in a Russian context. Social Work and Society, 7 (2), 273-284. [Mer information]
Trygged, S. (2009). Social work with vulnerable families and children in 11 Russian regions. European Journal of Social Work, 12 (2), 201-220. 10.1080/13691450802567481 [Mer information]
Trygged, S. (2008). Studies in international social work. European Journal of Social Work, 11 (4), 475-476. 10.1080/13691450802517072 [Mer information]
Trygged, S. & Kåreholt, I. (2007). Återgång i arbete bland yngre strokepatienter : effekter av socioekonomisk position. Socialmedicinsk Tidskrift (6), 20-26. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Eriksson, B. & Trygged, S. (2010). Zur Sozialarbeitsentwicklung im Nachkriegs-Bosnien und Herzegowina. Sozial Extra, 34 (1-2), 31-34. [Mer information]

Recensioner

Trygged, S. (2019). Ny avhandling sätter familjen i fokus : Recenserad avhandling: Socialtjänsten och familjen. Socialarbetares konstruktion av familj och insatser i familjerelaterad komplexitet Författare: Ahmet Gümüscü, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Socialmedicinsk Tidskrift. S. 884-885. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)