Sök

Forskarpresentation

Sven Trygged

Sven Trygged 2020, professor i socialt arbete

Forskarpresentation

Sven Trygged

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Huvudsakliga forskningsområden:

  • arbetsmarknad och försörjning
  • sociala konsekvenser av ohälsa och utsatthet för våld
  • internationellt socialt arbete.

Framtida planerade projekt handlar om marknadisering av äldreomsorgen och dess betydelse för personalen.

AKTUELL FORSKNING

Sven Trygged medverkar i flera aktuella forskningsprojekt och utförligare information om respektive projekt finns att läsa på sidan om forskningsområde.

  • Integration Gävleborg 2.0. Projektet pågår 2020-2021 och finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).
  • Är driftsformer viktiga för personalen? Projektet finansieras av Forte.
  • Klass, våld och död - en uppföljningsstudie av våldsutsatta unga män.
  • Familjepolitik i praktiken.
  • Interprofessionellt lärande.
  • Läroboken Inequalities and migration - challenges for the Swedish welfare state.

LÄS MER OM

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)