Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Sven Trygged

Sven Trygged 2020, professor i socialt arbete

Forskarpresentation

Sven Trygged

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Huvudsakliga forskningsområden:

  • arbetsmarknad och försörjning
  • sociala konsekvenser av ohälsa och utsatthet för våld
  • internationellt socialt arbete.

Framtida planerade projekt handlar om orosanmälningar till socialtjänsten.

AKTUELL FORSKNING

Sven Trygged medverkar i flera aktuella forskningsprojekt och utförligare information om respektive projekt finns att läsa på sidan om forskningsområde.

  • Samverkan Gävleborg 2022. Projektet pågår 2023–2025 och finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).
  • Socialtjänstens digitalisering.
  • Orosanmälningar som rör barn.
  • Interprofessionellt lärande.
  • Läroboken Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete.

LÄS MER OM

Böcker

Larsson, S. & Trygged, S. (red.) (2022). Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. 376 s. [Mer information]
Trygged, S. & Righard, E. (red.) (2019). Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. 176 s. [Mer information]
Trygged, S. (red.) (2013). Internationellt socialt arbete : i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 264 s. [Mer information]
Trygged, S. & Larsson, S. (red.) (2010). Counselling : Stödsamtal i socialt arbete. Stockholm: Gothia. 272 s. [Mer information]
Trygged, S. & Torokhtiy, V. (2008). Putting children first? : Vulnerable families and children in eleven Russian regions. Department of Social Work. 76 s. (Studier i internationellt socialt arbete 9) [Mer information]
Trygged, S. (2007). Internationellt socialt arbete : i teori och praktik. Studentlitteratur. 130 s. [Mer information]
Holmberg, B. & Trygged, S. (red.) (2007). Social Networking with Russian Families in Crisis. Stockholm: Department of Social Work, Stockholm University. (Studier i internationellt socialt arbete 8) [Mer information]
Trygged, S. (red.) (2005). Orphaned children in Belarus. Stockholm: Department of Social Work, Stockholm University. (Studier i internationellt socialt arbete 4) [Mer information]
Trygged, S. (red.) (2004). Moving away from residential care. Stockholm: Department of Social Work, Stockholm University. (International Projects Division, Department of Social Work 3) [Mer information]
Trygged, S. (red.) (2002). Inclusion, prevention, development : social co-operation between the European Union and Russia. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete. (International Projects Division, Department of Social Work 1) [Mer information]

Doktorsavhandling

Trygged, S. (1996). Arbetslös och medellös : en studie av beredskapsarbetare i Stockholm = [No job, no means] : [on relief workers in Stockholm]. Diss. , 1996. Stockholm: Stockholms universitet. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Larsson, S. & Trygged, S. (2022). Integration - professionella samtal, möten och relationer. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. S. 353-372. [Mer information]
Larsson, S. & Trygged, S. (2022). Introduktion  - stödsamtal i socialt arbete. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. S. 19-35. [Mer information]
Trygged, S. (2022). När kravbreven kommer - förändringsarbete med skuldsatta klienter. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. S. 159-178. [Mer information]
Többe-Schukalla, M., Mäkinen, H., Suikkanen-Malin, T. & Trygged, S. (2021). When money is tight - narratives from low income families in Finland, Sweden and Germany. Social Glocalisation and Education : Social Work, Health Sciences and Practical Theology Perspectives on Change. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich. S. 129-163. [Mer information]
Trygged, S. (2019). A promised land or a paradise lost? : Contemporary challenges for the Swedish welfare state. Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. S. 15-30. [Mer information]
Trygged, S. (2019). Universal childrens' rights - conflicting norms in social-work practice. Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. S. 71-87. [Mer information]
Tostensen, A., Stokke, H. & Trygged, S. (2013). Means, modes and methods : donor support strategies for child rights in Kenya. Human rights and development in the new millennium : towards a theory of change. London and New York: Routledge. S. 70-89. [Mer information]
Hedlund, E., Kåreholt, I. & Trygged, S. (2010). Sociala konsekvenser av sjukdom. Social rapport 2010. Stockholm: Socialstyrelsen. S. 150-174. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)