Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Sven Trygged

Sven Trygged 2020, professor i socialt arbete

Forskarpresentation

Sven Trygged

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Huvudsakliga forskningsområden:

  • arbetsmarknad och försörjning
  • sociala konsekvenser av ohälsa och utsatthet för våld
  • internationellt socialt arbete.

Framtida planerade projekt handlar om orosanmälningar till socialtjänsten.

AKTUELL FORSKNING

Sven Trygged medverkar i flera aktuella forskningsprojekt och utförligare information om respektive projekt finns att läsa på sidan om forskningsområde.

  • Samverkan Gävleborg 2022. Projektet pågår 2023–2025 och finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).
  • Socialtjänstens digitalisering.
  • Orosanmälningar som rör barn.
  • Interprofessionellt lärande.
  • Läroboken Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Kusterer, H., Lilja, M. & Trygged, S. (2021). Krokiga vägar till etablering – upplevda hinder för arbetsmarknadsetablering av migranter under coronapandemin. . [Mer information]
Trygged, S. (2018). Gruppbostad på entreprenad: Vad innebär upprepade byten av huvudman för vårdpersonalen?. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 141-. Länk [Mer information]
Trygged, S. (2009). Patterns of support to vulnerable families in Russia. . [Mer information]
Trygged, S. (2009). Two examples of Academic Capacity Building : Peer Mentoring Network;The Regional Network on the Balkans. . [Mer information]
Trygged, S. (2008). The Debate on International Social Work : some Normative Reflections. 34th Biennial Congress of the International Association of Schools of Social Work (IASSW) : Theme: Transcending Global-Local Divides. S. 228-. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)