Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Sven Trygged

Sven Trygged 2020, professor i socialt arbete

Forskarpresentation

Sven Trygged

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Huvudsakliga forskningsområden:

  • arbetsmarknad och försörjning
  • sociala konsekvenser av ohälsa och utsatthet för våld
  • internationellt socialt arbete.

Framtida planerade projekt handlar om orosanmälningar till socialtjänsten.

AKTUELL FORSKNING

Sven Trygged medverkar i flera aktuella forskningsprojekt och utförligare information om respektive projekt finns att läsa på sidan om forskningsområde.

  • Samverkan Gävleborg 2022. Projektet pågår 2023–2025 och finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).
  • Socialtjänstens digitalisering.
  • Orosanmälningar som rör barn.
  • Interprofessionellt lärande.
  • Läroboken Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete.

LÄS MER OM

Rapporter

Trygged, S. (1988). Vad hände se’n? En studie av personer som ej erhöll utlovat beredskapsarbete. Stockholm: FoU-byrån vid Stockholms socialförvaltning. [Mer information]
Trygged, S. (1998). Making work work : vocational rehabilitation in Sweden. Sköndal: Sköndalsinstitutet. 57 s. [Mer information]
Trygged, S. (2000). Från fristuga till friskola : ett föräldrakooperativ i förändring. Stockholm: Sköndalsinstitutet. 39 s. [Mer information]
Trygged, S. (2003). Hellre brödlös än rådlös : ekonomisk rådgivning som metod i socialt arbete. Sollentuna: FoU nordväst, Stockholms län. 120 s. (Rapport / FoU nordväst i Stockholms län 2003:1) Länk [Mer information]
Tostensen, A., Stokke, H., Trygged, S. & Halvorsen, K. (2011). Supporting Child Rights : Synthesis of Lessons Learned in Four Countries. Stockholm: Sida. 258 s. (Joint evaluations 2011:1) Länk [Mer information]
Sjödin, K. & Trygged, S. (2014). När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - vad gör kommunerna då?. Sollentuna: FoU-Nordväst. 54 s. Länk [Mer information]
Trygged, S. (2016). Öppna jämförelser i socialtjänsten– varför, hur och till vilken nytta?. Sollentuna: FoU-Nordväst. 43 s. (Forskningsrapport 2016:5) Länk [Mer information]
Trygged, S. & Elofsson, S. (2018). Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan. Gävle: Gävle University Press. 42 s. (FOU-rapport 48) Länk [Mer information]
Trygged, S., Kusterer, H. & Lilja, M. (2021). Integration Gävleborg 2.0 : Intervjustudie om upplevda möjligheter och hinder för arbetsmarknadsetablering för migranter med låg utbildning. Gävle: Gävle University Press. 32 s. (FOU-rapport 55) Länk [Mer information]
Skoog Waller, S., Kusterer, H., Halin, N. & Trygged, S. (2021). Våldsprevention genom Huskurage : Utvärdering och följeforskning av en förebyggande insats i Gävle kommun 2020. Gävle: Gävle University Press. 62 s. (FOU-rapport 54) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)