Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Ulla Forinder

Ulla Forinder

Forskarpresentation

Ulla Forinder

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Ulla Forinder är socionom och legitimerad psykoterapeut. Hon disputerade i socialt arbete 2000 vid Stockholms universitet där hon också blev docent 2010. Hon anställdes som lektor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle 2015 och arbetar vid Akademin för hälsa och
arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.

AKTUELL FORSKNING

För närvarande deltar jag i två projekt med inriktning mot Hållbart arbetsliv för nattarbetande sjukvårdspersonal, och sjukvårdspersonals attityder till och upplevelser av donation efter död. Jag är aktiv medlem i tre forskarnätverk; Nationellt kompetenscentrums nätverk för forskare inom området barn som anhöriga, ett nordiskt nätverk för forskning inom hälsopromotion och ett nätverk för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården.

LÄS MER OM

Böcker

Forinder, U. & Hagborg, E. (red.) (2008). Stödgrupper för barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur AB. 330 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Forinder, U. (2000). I skuggan av cancer : benmärgstransplantation hos barn ur ett föräldraperspektiv. Diss. , 2000. Stockholm: Stockholm University. 328 s. (Rapport i socialt arbete 94) [Mer information]

Kapitel i böcker

Forinder, U. (2014). Socialt arbete med sjuka barn. Socialt arbete i hälso- och sjukvård : villkor, innehåll och utmaningar. Stockholm: Natur och kultur. S. 147-164. [Mer information]
Forinder, U. & Olsson, M. (2014). Teorier och metoder i kuratorsarbetet. Socialt arbete i hälso- och sjukvård : villkor, innehåll och utmaningar. Stockholm: Natur och kultur. S. 32-49. [Mer information]
Forinder, U. (2008). Barn som bevittnat familjevåld - utvärdering av en stödgruppsverksamhet. Stödgrupper för barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur AB. S. 253-280. [Mer information]
Forinder, U. & Hagborg, E. (2008). Introduktion. Stödgrupper för barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur. S. 20-58. [Mer information]
Forinder, U. (2008). Människors berättelser om sorger, lidanden och kriser. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. S. 337-360. [Mer information]
Forinder, U. (2007). Barn och ungdomar som anhöriga. Psykosocial cancervård. Lund: Studentlitteratur AB. S. 151-172. [Mer information]
Forinder, U. (1997). Barn med cancer – familj i kris. Komplekst og varieret : en antologi om svensk-dansk psykosocial onkologi. Lund: Studentlitteratur AB. [Mer information]

Licentiatavhandling

Forinder, U. (1996). Livssituation  och krisbearbetning hos föräldrar vars barn genomgått en benmärgstransplantation. Lic.-avh. , 1996. Stockholm: Stockholms universitet. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)