Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Ulla Forinder

Ulla Forinder

Forskarpresentation

Ulla Forinder

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Ulla Forinder är socionom och legitimerad psykoterapeut. Hon disputerade i socialt arbete 2000 vid Stockholms universitet där hon också blev docent 2010. Hon anställdes som lektor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle 2015 och arbetar vid Akademin för hälsa och
arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.

AKTUELL FORSKNING

För närvarande deltar jag i två projekt med inriktning mot Hållbart arbetsliv för nattarbetande sjukvårdspersonal, och sjukvårdspersonals attityder till och upplevelser av donation efter död. Jag är aktiv medlem i tre forskarnätverk; Nationellt kompetenscentrums nätverk för forskare inom området barn som anhöriga, ett nordiskt nätverk för forskning inom hälsopromotion och ett nätverk för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Olsson, M., Forinder, U., Larsson, K., Berggren, S. & Klinga, C. (2008). Effects of a field program for social work students within a university hospital. Effects of a field program for social work students within a university hospital. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)