Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Ulla Forinder

Ulla Forinder

Forskarpresentation

Ulla Forinder

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

Ulla Forinder är socionom och legitimerad psykoterapeut. Hon disputerade i socialt arbete 2000 vid Stockholms universitet där hon också blev docent 2010. Hon anställdes som lektor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle 2015 och arbetar vid Akademin för hälsa och
arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.

AKTUELL FORSKNING

För närvarande deltar jag i två projekt med inriktning mot Hållbart arbetsliv för nattarbetande sjukvårdspersonal, och sjukvårdspersonals attityder till och upplevelser av donation efter död. Jag är aktiv medlem i tre forskarnätverk; Nationellt kompetenscentrums nätverk för forskare inom området barn som anhöriga, ett nordiskt nätverk för forskning inom hälsopromotion och ett nätverk för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården.

LÄS MER OM

Rapporter

Forinder, U. (2001). Stödgrupp för unga vuxna - ur ett anhörigperspektiv : ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 1999-2000 : slutrapport. Stockholm: Cancerfonden. [Mer information]
Lindahl Norberg, A., Plato, M. & Forinder, U. (2021). Hållbart arbetsliv för nattarbetande sjuksköterskor och barnmorskor : Upplevelser av nattarbetets för- och nackdelar. Stockholm: Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. 28 s. Länk [Mer information]
Savela, M. & Forinder, U. (2023). Trygghetscirkeln : En föräldrautbildning som stärker föräldraskap och välbefinnande. Gävle: Gävle University Press. 29 s. (FOU-rapport 59) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)