Sök

Forte-centrum

Kroppen i arbete — från problem till potential

Så heter det Forte-centrum som hösten 2009 tilldelades CBF, Centrum för belastningsskadeforskning. Att bli Forte-centrum innebär ett stort och långsiktigt ekonomiskt tillskott - 50 miljoner kronor över 10 år - och det är ett starkt vittnesbörd om att forskningen som får stödet är i internationell toppklass och att organisationen bakom är stabil och trovärdig.

Forte-centrets program visar den spännvidd och flervetenskap som är nödvändig vid studier av fysisk hälsa och ohälsa i arbetslivet. CBF är en av få grupper på området i Europa som har en så bred forskning.

Forskningen ägnas åt belastningsproblem och även åt de möjligheter som rätt vald fysisk aktivitet innebär för bättre hälsa. Rätt belastning är en framgångsfaktor, antingen det gäller att ge en enskild besvärsdrabbad tillbaka arbetsförmågan eller stävja effekterna av inaktivitet i en yrkeskår med stillasittande arbete. Samtidigt är besvär och smärta på grund av fel belastning i arbetet fortfarande ett av Europas stora folkhälsoproblem.

Som andra starka forskningsmiljöer har vi omfattande samarbeten med andra forskare i Sverige och internationellt. En del av Forte-centrets forskning bygger på allianser med grupper som kompletterar CBF:s kompetens, eller som är kreativa medspelare till ömsesidig nytta.

Svend Erik Mathiassen, professor och koordinator
Mats Djupsjöbacka, biträdande koordinator

Kontakt

Koordinator:
Svend Erik Mathiassen

E-post:svenderik.mathiassen@hig.se
Telefon:
026-64 82 06

Biträdande koordinator:
Mats Djupsjöbacka

E-post:mats.djupsjobacka@hig.se
Telefon: 026-64 87 09

Kontakta oss (formulär)

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-12-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)