Sök

Fördelning kvinnor/män

Ingress

Fördelning kvinnor/män

En jämn fördelning av kvinnor och män på ledande positioner är en strategiskt viktig fråga inom centret. Hösten 2014 var fem av 10 ledamöter i centrets Management Board kvinnor.

Ett av FoU-programmen har en kvinnlig programansvarig. I flertalet av programmen ingår emellertid kvinnliga seniora forskare och doktorander. I instruktionerna till de manliga programansvariga forskarna anges att de ska agera som mentorer för kvinnliga forskare när det gäller ansvaret för och ledning av FoU-program.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2017-01-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)