Koordinator

Ingress

Koordinator

Koordinatorn är ansvarig för följande uppgifter inom FAS-center:


Koordinatorn är ansvarig för följande uppgifter inom FAS-centret:
 • Kommunicera mellan FAS-centret och FAS
 • Leda centret map juridisk, ekonomiska och administrativa frågor
 • Organisera och leda ledningsgruppens möten
 • Förbereda och föredra ärenden i styrelsen
 • Följa upp och utveckla centrets mål
 • Övergripande planering av centrets verksamhet
 • Säkra kvalitet och rättidighet av centrets forskningsresultat
 • Övergripande jämställdhetsfrågor
 • Övergripande etiska frågor
 • Frågor relaterade till intellektuell egendom
 • Kommunikationsfrågor
 • Företräda centret, i synnerhet i publika och vetenskapliga sammanhang
 • Centrets arkivhantering
 • Utskick av minnesanteckningar, rapporter, utvärderingar och relevanta tidskrifter/publikationer inom centret
 • Hantering av ev. konflikter inom centret

Professor Svend Erik Mathiassen, koordinator för FAS-centret, bistås i dessa uppgifter av biträdande koordinator, Dr. Mats Djupsjöbacka.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-01-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)