Bedömningar av ålder, längd och vikt

Viktigt i många sammanhang


Bedömningar av människors ålder, längd och vikt är viktigt i många sammanhang där samhället har ålderbegränsat vissa varor och tjänster (alkohol, tobak, visning av barnförbjudna filmer mm). Det är också information som vanligtvis förekommer i vittnesuppgifter och som är speciellt värdefull eftersom den är svårare att förvanska än vad t ex hårfärg och frisyr är.

På ett mer allmänt plan påverkas alltid vårt beteende i sociala situationer också av sådan information. Bedömningar av människors ålder, längd och vikt är relevant för många olika teoribildningar, bl a psykofysik, social kognition och personbeskrivningar.

Projektledare


Mårten Eriksson

Samarbete


Linda Langeborg, doktorand, psykologi, Högskolan i Gävle
Patrik Sörqvist, tidigare student vid Högskolan i Gävle
Jenny Vestlund, tidigare) student vid Högskolan i Gävle
Sara Waller Skoog, doktorand, psykologi, Högskolan i Gävle
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)