Sök

Bedömningar av ålder, längd och vikt

Viktigt i många sammanhang

Bedömningar av människors ålder, längd och vikt är viktigt i många sammanhang där samhället har ålderbegränsat vissa varor och tjänster (alkohol, tobak, visning av barnförbjudna filmer mm). Det är också information som vanligtvis förekommer i vittnesuppgifter och som är speciellt värdefull eftersom den är svårare att förvanska än vad t.ex. hårfärg och frisyr är.

På ett mer allmänt plan påverkas alltid vårt beteende i sociala situationer också av sådan information. Bedömningar av människors ålder, längd och vikt är relevant för många olika teoribildningar, bl.a. psykofysik, social kognition och personbeskrivningar.

Projektledare

Mårten Eriksson

Samarbete

Linda Langeborg, psykologi, Högskolan i Gävle
Patrik Sörqvist, tidigare student vid Högskolan i Gävle
Jenny Vestlund, tidigare student vid Högskolan i Gävle
Sara Waller Skoog, psykologi, Högskolan i Gävle

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)