Sök

Klimatförändringens psykologi

Ingress

Vi överhopas dagligen av nyheter om stormar, bränder och översvämningar; lokala och globala förödelser som följer i klimatförändringens spår. Konsekvenser av dessa har länge diskuteras och värderats i naturvetenskapliga och ekonomiska termer, men klimatförändringen som fenomen innehåller självklart också samhällsvetenskapliga dimensioner, som dess sociala (gruppnivå) och psykologiska (individnivå) effekter.

I min miljöpsykologiska forskning undersöker jag grundläggande attityder som (miljörelaterad) egoism vs. altruism har en inverkan på typen och graden av oro och emotionell reaktion på klimatförändringens konsekvenser och om dessa psykologiska reaktioner varierar med demografiska variabler (kön, ålder, utbildning) och typ av grupp (boende, forskare, beslutsfattare, etc.).

Forskare

Igor Knez

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)