Sök

Rädsla — reaktioner och prestationer

Ingress

Tidiga reaktioner hos spindel-/ ormrädda personer

Anders Flykt använder i sin forskning företrädelsevis orm- och spindelrädda personer. Hos dessa kan man enkelt utlösa en rädsloreaktion genom att presentera en bild av det djur de är rädda för och rädsloreaktionen avtar snabbt när bilden tas bort. Den fysiologiska reaktion som utlöses kan enkelt jämföras med den fysiologiska reaktionen som utlöses till bilder av andra djur. Dessutom kan man genom att låta försöksdeltagarna göra olika uppgifter studera hur prestationen påverkas beroende på uppgift, och huruvida det finns skillnader i prestation mellan när de exponeras det djur de är rädda för och andra djur.

Vi intresserar oss främst för den tidiga informationsbearbetningen och dess konsekvenser för prestation och fysiologiska reaktioner. Med andra ord, vad som händer under de första 1000 millisekunderna (det vill säga under första sekunden) efter presentationen av en bild på en spindel eller orm för en spindel- eller ormrädd person? Behövs det tid för att bli medveten om vad man ser för att få en rädsloreaktion, eller kan information om det man är rädd för bearbetas snabbare än den tid det tar att bli medveten om det man ser? På vilka sorters uppgifter presterar rädda personer bättre när de ser en bild av det djur de är rädda för och på vilka sorters uppgifter presterar de sämre?
 
Är du orm- eller spindelrädd och är intresserad av att ställa upp som försöksdeltagare i våra studier kontakta mig via e-post: Anders.Flykt@hig.se

Projektledare

Anders Flykt, psykologi, Högskolan i Gävle

Samarbetspartners

Doktorand Anna Bjärtå, Mittuniversitetet, Östersund
Forskningsassistent Sofie Lindeberg
Fil. Dr. Tanja Bänziger

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2017-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)