Sök

Screening

Tidig språkscreening för barn

Storleken på barns tidiga ordförråd föreslås ofta som en viktig parameter för screening av sent tal, specifik språkstörning, neuropsykiatrisk avvikelse eller kommande lässvårigheter.

Därför har Mårten Eriksson gjort några studier om möjligheter och begränsningar för av tidig språkscreening tillsammans Monica Westerlund (Uppsala universitet) och Carmela Miniscalco (Göteborgs universitet).

Projektledare

Mårten Eriksson, psykologi, Högskolan i Gävle

Samarbete

Monica Westerlund, Uppsala universitet
Carmela Miniscalco, Göteborgs universitet

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2017-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)