Forskningsprojekt

Arbetshälsovetenskap

Målet är att öka kunskaperna om orsakerna bakom arbetsrelaterade belastningsskador, hur man förebygger belastningsskador i arbetslivet och hur man kan rehabilitera de som drabbats.

En övervägande del av forskningen inom Arbetshälsovetenskap bedrivs vid Centrum för belastningsskadeforskning, CBF. Där är forskningen indelad i fem program, samtliga med anknytning till det Forte-excellenscentrum som Högskolan tilldelades i 2009, Kroppen i arbete – från problem till potential.

  • Fysisk och mental variation
  • Visuell ergonomi
  • Kostnadseffektiv mätning av fysisk belastning
  • Arbetsmiljöarbete och ledarskap
  • Diagnos och rehabilitering av belastningsbesvär


Folkhälsovetenskap

Hur påverkas hushåll och individer av strukturella förändringar på arbetsmarknaden? Det är en fråga för ett av forskningsprojekten, och ett annat handlar om individens förutsättningar att arbeta med bibehållen hälsa.

Idrottsvetenskap

 

Kriminologi

 

Vårdvetenskap

Forskningen inom vårdvetenskap och medicin har tre inriktningar: Personalens arbetsmiljö lärande och ledarskapet inom vård och omsorg, Det goda åldrandet, Att leva med långvarig ohälsa. Utöver dessa finns viss forskning som berör lärande inom professionsutbildningar med inriktning mot vård och omsorg.

Socialt arbete

Sök forskningsprojekt inom akademin

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)