Gå till eugreenalliance
Sök

Kroppen i arbete - från problem till potential

Under tolv år arbetade det nationella excellenscentret med forskning till nytta för samhället, forskning som vill göra skillnad. Nu har centret avslutat sin verksamhet, och här finns några av de viktigaste resultaten.

I tolv år, 2009-2021, var Högskolan i Gävle hemvist för ett nationellt excellenscentrum, Kroppen i arbete – från problem till potential, med omfattande finansiering från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Nu har tiden runnit ut for centret, och det är dags att göra status. Enligt planerna innan pandemin skulle centrets tillvaro avslutas med en stor, publik konferens, men så blev det inte.

I stället har jag bett några av de forskare som var anställda i centret – det var många fler än de här – att berätta om vad just de höll på med, och vilka budskap de tycker att centret har till framtiden. Resultatet ser du här: nio filmer, och för var och en av dom en intervju med forskarna i filmen. Där kan du läsa mycket mera om de spännande frågor som filmerna introducerar. Forskning till nytta för samhället, forskning som vill göra skillnad.

Jag tror att du kommer att gilla vad du ser!

Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle.

Svend Erik Mathiassen
Professor och koordinator
Kroppen i arbete – från problem till potential

Arbeta hemma eller borta

Tekniken och pandemin har stöpt om Sverige. Ser vi en framtid där kontoren står tomma därför att de anställda jobbar hemma?

Ögat - en slitvarg i det tysta

Tusen saker sker i kroppen när ögat arbetar för att vi ska se bra. Muskler spänns och slappnar av utan att vi är medvetna om det. Dålig synergonomi märks först när kroppen börjar göra ont.

Kostnadseffektiva strategier

Hur mäter forskaren fysiska belastningar på ett smart sätt? Det finns principer för effektiv datainsamling som få känner till i dag.

Aktivitetsbaserade kontor

Aktivitetsbaserade kontor är den nya trenden bland Sveriges företag. Många anställda har blandade känslor inför flytten. Hur ska processen gå till för att lyckas?

Äldrevårdens vinnare

Den som har inflytande och socialt stöd i äldrevården mår bättre än den som har mindre inflytande och ett bristande socialt stöd. Vad kan äldrevården göra för att de anställda behandlas rättvist?

Ett jämställt och jämlikt arbete

Jämlikhet och jämställdhet i arbetsmiljön vill alla ha. Men få vet hur företagen bäst når dit.

Flexibelt arbete

Arbetsvillkoren och arbetsmiljön är olika beroende på om du är fast anställd eller tillhör ett bemanningsföretag. Är det bra eller dåligt att vara bemanningsanställd?

Fysisk och mental arbetsrotation

Anställda kan få återhämtning i själva arbetet, om de arbetsroterar mellan tillräckligt olika uppgifter. Är växlingar mellan fysiska och mentala arbetsuppgifter en utväg?

Guldlock i arbetslivet

”Balans” och ”lagom”; det är nycklar till ett arbete som kan få dig i bättre form. Svend Erik Mathiassen har utvecklat och prövat Guldlocksprincipen – ett nytt sätt att se på arbetet.

SFO Hälsofrämjande arbete

En stor del av den forskning som har bedrivits i Kroppen i arbete - från problem till potential fortsätter inom det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)