Gå till eugreenalliance
Sök

Effekt av intensivt datormusarbete (old)

Effekt av intensivt datormusarbete med olika objektstorlekar på trötthetsutveckling och syresättning i muskulaturen, samt proprioception och muskelaktivitet

Flera studier visar att omfattande datormusarbete kan leda till besvär i nacke-skuldra och arm. Tillståndet förvärras när arbetet förenas med psykosocial och/eller mental stress. Orsakerna till detta kan vara många. Indikationer finns på att proprioception (förmågan att uppleva våra extremiteternas rörelse och position) är av stor betydelse för motorisk skicklighet. Sannolikt ger en försämrad proprioception upphov till en störd/nedsatt motorik.

Mot bakgrund av hittills utförda studier i vår forskargrupp kring möjliga patofysiologiska mekanismer bakom muskulära smärt- och spänningstillstånd, förefaller det troligt att uppkomsten och bibehållande av dessa tillstånd är nära förknippat med störning av proprioceptionen. Tidigare studier av forskargruppen visade att det kan bli försämrad förmåga i handled-proprioceptionen hos friska individer efter intensivt datormusarbete. Vi har också rapporterat att försökspersonen upplever datormusarbete (målning av rektanglar på en datorskärm med hjälp av en datormus) under tidspress och precisionskrav som stressande och uttröttande. Vidare var sådant arbete associerat med en sänkning i syremättnaden av underarmens muskler.

Den standardardiserade uppgiften att måla rektanglar med hjälp av en datormus är representativ för riktiga arbetssituationer och lämplig när det gäller att studera riskfaktorer vid datormusarbete. Men, betydelsen av rektanglarnas storlek har ännu inte utvärderats. Inte heller har betydelsen av synförmågan hos användaren studerats.

Därför avser vi att i denna studie testa hypotesen att mindre objekt (mindre rektanglar) ger upphov till en ökad muskelaktivitet med större trötthetsutveckling och minskad syresättning i muskulaturen samt en ytterligare försämring av proprioceptionen. Denna studie, hoppas vi ska ge ökad kunskap om hur vi bör utveckla datorprogram så att risken för uppkomst av arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär minimeras.

Ansvarig


Albert Crenshaw
 

Samarbetspartners


Bente Jensen, Institut för Idrottsmedicin, Köpenhamn universitet
Ulrika Aasa, enheten för sjukgymnastik, Umeå universitet

Forskare vid CBF


Hans Richter och Eugene Lyskov
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2015-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)