Gå till eugreenalliance
Sök

Biokemiska egenskaper

Biokemiska egenskaper hos trapeziusmuskeln

Trapeziusmuskeln drabbas ofta av arbetsrelaterade myalgi. I detta projekt undersöker vi vad som karaktäriserar trapeziusmuskeln i jämförelse med en muskel i låret (vastus lateralis). Med hjälp av den metod som används kan hundratalet proteiner i muskeln undersökas samtidigt. Resultaten visar ett antal proteiner som skiljer sig mellan musklerna och som vi kommer att undersöka närmare.

Ett flertal studier har visat histokemiska förändringar i trapeziusmuskeln hos personer med smärta. Ett flertal av dessa förändringar har satts i samband med energimetabolismen i muskelcellen. Den normala biokemiska sammansättningen i trapeziusmuskeln är dock fortfarande relativt okänd. För att undersöka trapeziusmuskeln används en teknik som tillåter att ett stort antal proteiner kan analyseras samtidigt (proteomics).

I detta projekt används muskelbiopsier från trapezius och vastus lateralismuskeln hos friska personer. Proteiner från biopsierna separeras på geler, först efter isoelektrisk punkt och därefter molekylvikt enligt 2-DIGE (Two dimensional gel electrophoresis). Innan proteinerna körs på en gemensam gel märks respektive grupp in med olika fluorescerande färger (Cy-färger). Intensiteten hos respektive färg mäts och ger ett förhållande mellan de två grupperna. Som standard används en blandning av de två proverna som färgas in med ytterligare en Cy-färg. Proteinerna plockas ur gelerna och analyseras med masspectrometer, (MALDI-TOF-MS).

Resultaten från projektet visar att ett antal proteiner skiljer sig mellan musklerna och detta behöver följas upp via noggrannare studier.

Ansvarig

Fredrik Hellström

Samarbetspartners

Prof Fatima Pedros-Domellöf Anatomi, Inst för Integrativ medicinsk biologi, Umeå Universitet
Christer Malm, Idrottsmedicin, Inst för perioperativ vetenskap, Umeå Universitet

Forskare vid CBF

Jenny Hadrevi

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2015-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)