Gå till eugreenalliance
Sök

Biomarkörer i blod och mikrodialysprover

Biomarkörer i blod och mikrodialysprover vid arbetsrelaterad muskelsmärta

För att undersöka vad som händer i en muskel vid smärta och vid belastning använder vi mikrodialysteknik. I detta projekt analyseras både blodprover och mikrodialysprover för ett stort antal ämnen som produceras i muskeln. Med hjälp av matematiska modeller kan vi därefter se vilka ämnen som är viktigt att undersöka vid muskelsmärta.

Metabolismen i muskler har länge varit av intresse för forskningen kring muskelsmärta. Det finns stöd för att vissa delar av cellmetabolismen kan vara mer intressanta att titta på, t.ex. har förändringar i laktat vid mikrodialysstudier från CBF med flera, visat sig vara det ämne som uppvisar de mest upprepningsbara resultaten. Laktat är ingen bra markör eftersom dess metabolism är komplicerad och det är oklart exakt hur förändringar uppstår. Men laktat kan vara en del i en profil för att karaktärisera muskelsmärta.

För att skapa en profil av metabolismen vid muskelsmärta analyseras hundratal olika metaboliter samtidigt. Mikrodialysproverna analyseras med GS-TOF-MS. Att använda GS-MS ger fördelar på grund av den höga känsligheten och återupprepbarheten. Data behandlas därefter med multivariate analysmetoder, främst O-PLS. (Orthogonal-projection to latent structures).

Ansvarig

Fredrik Hellström

Samarbetspartners

Björn Gerdle, Britt Larsson, Bijar Gafhouri, Linköpings universitet
Henrik Antti, Kemiska Institutionen, Umeå Universitet
Martin Fahlström, Samhälls- och rehabiliteringsmedicin, Norrlands universitetssjukhus

Forskare vid CBF

Jenny Hadrevi, Linda Pettersson, Albert Crenshaw

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-05-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)