Gå till eugreenalliance
Sök

Ergonomiska interventionsprocesser

Forskarnas kunskap om arbetsmiljö, belastningar och hälsa behöver nå ut till organisationer och företag, så att beslutsfattare i arbetslivet kan fatta väl avvägda beslut i arbetsmiljöarbetet. Många aktörer i samhället har pekat på att kopplingen mellan forskning och praktik är otillräcklig idag.

Övergripande syfte med denna forskning är att ta fram kunskap om arbetsmiljökommunikation på en organisationsnivå, om processer kring organisationers kunskapsbildning runt belastningsskador och arbetshälsa, och om hur och varför organisationer agerar mot bakgrund av sin kunskap. Forskningen ska generera kunskap både av vetenskapligt intresse och som kan tillämpas praktiskt i arbetslivet.
 
En longitudinell studie av ett utvecklingsarbete inom arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på Ovako Hofors AB inleddes 2010. Vilka är de viktiga aktörerna, hur genomförs arbetsmiljö- och säkerhetsarbete och hur uppfattar chefer och anställda förändringsarbetet? Fokus ligger på företagets säkerhetskultur, dess ansträngningar att förändra säkerhetskulturen, och om förändringsarbetet gynnar ergonomiska förhållanden.

En studie avser skapa kunskap om hur chefer i olika positioner och organisationer resonerar kring förändring, särskilt i arbetsmiljöfrågor. En studie av de mest lönsamma företagen i Gävleborg ägnas åt att hitta ev. samband mellan arbetsmiljöarbete och framgångsrikt företagande.

Kunskapen är begränsad om varför bara vissa arbetstagare drabbas av muskuloskeletala besvär. I en studie testas olika faktorer som identifierats som hälsofrämjande med avseende på om de kan fungera som buffrar mot utvecklande av besvär bland arbetstagare som har fysiskt ansträngande arbete.

Forskningsprojekt inom detta program

  • Skadefria flygplanlastare
  • Framgångsrika Företag
  • Lean
  • Ergo-priset: Implementering av arbetsmiljöförändringar inom stålindustrin
  • Förändringsprocesser inom tillverkningsindustrins arbetsmiljö
  • Factors at work as buffers
  • GodA: God arbetsmiljö och frisk arbetsplats
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-04-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)