Gå till eugreenalliance
Sök

Framgångsrika Företag

FRAMFÖR - Framgångsrika Företag


Syftet med projektet är att studera kausalitet mellan framgångsrikt företagande och arbetsmiljöarbete. En longitudinell studie pågår, data från hundratals företag har samlats in sedan 2003, och mer än 600 intervjuer har genomförts (2012).

Utmärkelsen FRAMFÖR (FRAMgångsrika FÖRetag i Gästrikland) delas årligen ut till de femtio mest framgångsrika företagen i Gästrikland. FRAMFÖR är ett projekt som delas mellan Högskolan i Gävle, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen Gävleborg, Mellansvenska Handelskammaren, Ernst & Young och kommunerna i Gästrikland.

De inkluderade företagen utvärderas genom att ett antal frågor ställs om hur systematiskt företagen arbetar med sin affärsidé, marknadsföring och arbetsmiljö. För att bli aktuella för utmärkelsen måste företagen dessutom uppvisa en lönsamhetsökning om minst fyra procent jämfört med föregående år. Genom en kvalitativ bedömning poängsätts företagens organisatoriska arbete. De femtio företag som genererat mest poäng vinner utmärkelsen FRAMFÖR. Det material som samlats in under åren har tidigare inte bearbetats annat än inför utdelningen av utmärkelsen och några djupare analyser av de vinnande företagen och deras arbetsmiljöarbete har inte genomförts. Ur forskningssynvinkel är därför materialet intressant.

Under 2010 skapades en databas där intervjumaterialet matats in. Därefter inleddes arbetet med att sammanställa materialet deskriptivt och formulera forskningsfrågor. En första forskningsfråga rör hur företagsledarna beskriver det egna arbetsmiljöarbetet i företaget — vilka aspekter lyfts spontant fram av företagsledarna och vilka aspekter nämns mer sällan? En annan forskningsfråga rör hur ledare för framgångsrika företag prioriterar olika områden av arbetsmiljöarbetet, samt i vilken utsträckning samma företagsledare uppfattar en relation mellan arbetsmiljö och framgång.

Ytterligare exempel på intressanta forskningsfrågor rör de företag som återkommer som framgångsrika företag flera år i rad, och således visar upp en kontinuerlig lönsamhetsutveckling. Vilka karaktäristika har de? Hur ser dessa företag på arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete, lönsamhet och framgång?
 

Ansvarig forskare


Svend-Erik Mathiassen

Forskare vid CBF


Thomas Karlsson
Tanja Bänziger

Publikationer


Karlsson, T., Wijk, K., Bänziger, T. (2011). A description of work environment management in successful companies. In: Wellbeing and Innovations Through Ergonomics: Proceedings of NES2011, September 18-21, 2011, Oulu, Finland. Nordic Ergonomics Society p. 460-465.  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-10443
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2015-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)