Gå till eugreenalliance
Sök

Skadefria flygplanlastare

Sverige har 41 flygplatser med linjetrafik för såväl in- som utrikesflyg. Vid alla dessa flygplatser finns anställd personal för lastning och lossning av bagage, post och frakt samt bagagesortering. Vid vissa flygplatser ingår avisning, parkering av flygplan, pushback av flygplan vid gate och allehanda tjänster på rampen i arbetet som lastare.

Sammanlagt arbetar cirka 1400 lastare i ramptjänst i Sverige. Arbetsmiljön under flygplanlastning är präglat av en rad av "klassiska" ergonomiska problem: tunga manuella lyft, vridna och krökta arbetsställningar, arbete i kalla och bullriga miljöer. Därtill kommer den mentala stressen som skapas av tidspressen då flygens avgångstider måste hållas, samtidigt som möjligheten att påverka arbetet är begränsad.

Lika viktiga som dessa "klassiska" ergonomiska, mentala och miljömässiga faktorer i flyglastarnas arbetssituation är vilka möjligheter som finns för återhämtning mellan tunga arbetspass. Återhämtningsmöjligheten beror dels på hur täta arbetspassen är förlagda i tid, dels på om själva lastnings-/lossningsarbetet omväxlas med andra arbetsuppgifter. Olika handlingsbolag har olika lösningar på lastarnas arbetsfördelning, och antalet olika arbetsuppgifter beror även på flygplatsen: flyglastarna på en stor flygplats som Arlanda är "specialister" som nästan uteslutande har godshanteringsuppgifter, där de som lastar flygen i Växjö även arbetar med exempelvis avisning och säkerhetskontroll.

Syftet med projektet


I projektet kommer flygplanlastarnas arbetsmiljö att dokumenteras med ett stort antal metoder som inkluderar direkta mätningar av arbetsställningar på 28 flygplanlastare under vardera 3 dagar, videofilmning av arbetet, enkäter till alla flygplanlastare vid 6 utvalda flygplatser, samt intervjuer med arbetsledare och arbetsmiljöaktörer. Projektets syfte är att skapa underlag för ergonomiska och organisatoriska tilltag som kan förbättra flyglastarnas arbetsmiljö.

Ansvarig


Svend Erik Mathiassen

Samarbete


Studierna sker i nära samarbete med Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och har finansierats av AFA försäkring med 2.8 miljoner kronor
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2015-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)