Gå till eugreenalliance
Sök

Fysisk aktivitet och stress

Data från klinisk och tillämpad forskning tyder på att störningar i det autonoma nervsystemets regleringsfunktioner är en viktig faktor i patogenesen bakom kronisk smärta och muskuloskeletala besvär.

Fysisk aktivitet kan minska risken för somatiska sjukdomar och smärta och öka välbefinnande. Stress, däremot, leder till obalans i kroppens regleringssystem och utveckling av kronisk smärta. Samspelet mellan fysisk aktivitet och stress i den autonoma regleringen kan därför vara viktigt att förstå i relation till individens välmående.

I detta program ingår studier av fysiska aktivitetsmönster och upplevd stress och smärta hos personer med muskuloskeletala besvär. Med hjälp av avancerad portabel utrustning studeras om stress och smärta påverkar de fysiologiska reaktionerna på fysisk och mental belastning, under och utanför arbetet.

En forskningsinsats ägnas åt att bestämma om kombinationer av fysiska och mentala arbetsuppgifter som kan gynna både fysisk och mental prestationsförmåga.

Forskningsprojekt inom detta program

  • Stressrelaterade avvikelser i sympatetisk-parasympatetisk reglering som patofysiologisk basis av musculoskeletala besvär. Stress och daglig fysisk aktivitet.
  • Experimentell studie med fokus på prestationsförmåga, trötthetsutveckling och återhämtning. Interaktion av fysiska och mentala belastningar.
  • Fysisk aktivitet och stressens effekt på kroppen. Självrapportering och objektiv mätning med relation till yrke, kön, ålder.
  • Effekt av fysisk belastning och stress på neurofysiologiska markörer av uppmärksamhet, koncentrationsförmåga, minne och trötthetsutveckling.
  • Långvarig HRV (hjärtfrekvens variabilitet) monitoring i olika yrkesgrupper. Kartläggning av aktivitet på jobbet och på fritid.
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2015-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)