Gå till eugreenalliance
Sök

Modellering av arbetsställningar hos frisörer

Modellering av arbetsställningar hos frisörer med hjälp av arbetsscheman och individdata

Projektet utgör en del av Frisörprojektet (ansvarig: Svend Erik Mathiassen) och syftar till att undersöka med vilken precision frisörers arbetsställningar under arbete går att uppskatta med hjälp av lätt åtkomlig information om frisörerna och deras arbetsscheman. Analyserna bygger på insamlade data i projektet, som består av frisörers överarmsvinklar under flera arbetsskift och dokumentation av deras arbete.

Data kommer att analyseras med bl.a. regressionsanalys, där regressionsmodellerna kommer att utvärderas med avseende på deras förmåga att prediktera uppmätta överarmsvinklar.

Ansvarig

Marina Heiden

Samarbetspartners

Jens Wahlström, yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet

Forskare vid CBF

Svend Erik Mathiassen, Per Liv

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-03-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)